Baza technologii


Logo wpisu Sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych i nanostrukturalnych pochodnych węgla

Sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych i nanostrukturalnych pochodnych węgla

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób przetwarzania gazowych tlenków węgla do postaci produktów stałych oraz sposób wytwarzania nanostrukturalnych produktów węglowych i/lub nanostrukturalnych pochodnych węgla. Rozwiązania według wynalazku polegają na przeprowadzeniu procesu syntezy spaleniowej, w którym materiałem wyjściowym są gazowe tlenki węgla (CO, CO2 lub ich mieszanina) oraz metale lub metaloidy wybrane z grupy obejmującej Li, Mg, Ca, Ti, Zr, B oraz Si. W sposobie według wynalazku znajdują zastosowanie materiały odpadowe.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Szybka, jednoetapowa redukcja tlenków węgla. Daje to: A. Oszczędność energii potrzebnej do przeprowadzenia całej reakcji, a tym samym obniżenie kosztów całego procesu. B. Otrzymywanie nanometrowych odmian węgla (np. nanorurki, grafen, nanokapsułki) oraz nanostrukturalnych pochodnych węgla i/lub innych nanostrukturalnych związków niezawierających węgla. Aspekt środowiskowy: wykorzystanie reagentów odpadowych lub substancji nieobojętnych dla środowiska(odpadowy krzem jako recyklowane panele ogniw słonecznych, przetwórstwo tlenków węgla, a przede wszystkim – wykorzystanie dwutlenku węgla)

Zastosowanie rynkowe

Otrzymywanie nowych nanomateriałów węglopochodnych przerabiając i utylizując substancje odpadowe i obciążające środowisko.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"