Baza technologii


Logo wpisu Sposób przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z polimerami termoplastycznymi metodą wytłaczania

Sposób przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych z polimerami termoplastycznymi metodą wytłaczania

Główny Instytut Górnictwa

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych pochodzących z przemysłu meblarskiego, samochodowego, chłodniczego i budownictwa. Przetwarzanie polega na mechanicznym zagęszczeniu rozdrobnionych odpadów elastycznych pianek poliuretanowych do odpowiedniej gęstości, a następnie zmieszaniu zagęszczonych odpadów z liniowym polietylenem niskiej gęstości z ewentualnym dodatkiem kopolimeru metalocenowego etylenu i heksanu. Taką mieszaninę wprowadza się do wytłaczarki dwuślimakowej z odgazowaniem, gdzie w odpowiedniej temperaturze następuje jej uplastycznienie. Zagęszczenie mechaniczne rozdrobnionych odpadów pianek poliuretanowych likwiduje problem dozowania, a ich wytłaczanie z liniowym polimerem niskiej gęstości lub tym polimerem oraz kopolimerem metalocenowym etylenu i heksanu eliminuje problem depolimeryzacji. Założono i wykazano, ze tego typu dodatki będą miały duże powinowactwo do poliuretanów i będą pełniły rolę modyfikatora. Poliuretany będą zdyspergowane w procesie przetwórstwa w osnowie polimerowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia pozwala na otrzymanie materiałów o jednolitej strukturze i dobrych właściwościach wytrzymałościowych. Wytworzone materiały mogą znaleźć zastosowanie w produkcji takich wyrobów, jak profile budowlane, panele antywibracyjne i dźwiękochłonne, obudowy urządzeń elektrycznych, maty izolacyjne w obiektach przemysłowych, w środkach transportu oraz obiektach budowlanych. Wobec tego do grona odbiorców wynalazku mogą należeć producenci i przetwórcy tworzyw sztucznych, zakłady recyklingu samochodów, użytkownicy wyrobów gotowych. Aspekt ekonomiczny wynalazku dotyczy oszczędności materiałów i surowców naturalnych poprzez wykorzystanie wysokogatunkowych odpadów pianek poliuretanowych pochodzących, np. ze zużytych samochodów. Istniej też aspekt ekologiczny i społeczny w zakresie zredukowania ilości odpadów deponowanych na składowiskach lub poddawanych utylizacji, co przyczyni się do poprawy efektów ekologicznych oraz stworzenia nowych miejsc pracy w zakładach zajmujących się recyklingiem i przetwarzaniem odpadów. Technologią tą zainteresowane będą także podmioty, które są prawnie zobowiązane do proekologicznego postępowania ze swymi odpadami, a co za tym idzie uzyskania określonego poziomu odzysku i recyklingu wprowadzonych na rynek odpadów.

Zastosowanie rynkowe

Otrzymanie materiałów o jednolitej strukturze i dobrych właściwościach wytrzymałościowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Główny Instytut Górnictwa

NIP: 6340126016

Adres www: http://www.gig.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"