Baza technologii


Logo wpisu Sposób rozdzielania i oznaczania związków w wieloskładnikowych mieszaninach roślinnych

Sposób rozdzielania i oznaczania związków w wieloskładnikowych mieszaninach roślinnych

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opis technologii / usługi

Sposób polega na tym, że na płytkę chromatograficzną o wymiarach prostokątnych, przy jej jednym brzegu nanosi się próbkę mieszaniny związków oznaczanych i rozwija chromatogram fazą ruchomą w pierwszym kierunku - tradycyjnym, następnie po odparowaniu fazy ruchomej obraca się płytkę o 90° i prowadzi się proces zatężania (prekoncentracji), korzystnie na dystansie 0,8-2,0 cm rozdzielonych pasm, fazą ruchomą, stosując dla słabo i średniopolarnych próbek 100% octan etylu a dla silnie polarnych próbek metanol lub wodny roztwór metanolowy, korzystnie 80% v/v. Czynność zatężania powtarza się aż do momentu uzyskania wąskich i zwartych poprzednio rozdzielonych pasm, przy czym po każdorazowym zatężaniu wyjmuje się płytkę z komory i dokładnie suszy, po czym po uzyskaniu żądanych kształtów pasm prowadzi się proces rozwijania w prostopadłym kierunku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wyróżnienie dotyczy sposobu rozwijania chromatogramów. Wprowadza się nowe rozwiązanie przeprowadzania analizy próbek wieloskładnikowych tj. oddzielenia substancji towarzyszących od dominującego (określanego) związku badanego. Zastosowanie technologii umożliwia szybkie uzyskanie wyników przy niewielkim nakładzie finansowym.

Zastosowanie rynkowe

W przemyśle farmaceutycznym poleca się wprowadzenie nowej technologii do kontroli jakości używanych surowców przy produkcji leków (szczególnie pochodzenia naturalnego). Procedura jest łatwo przyswajalna w laboratoriach przez analityków.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Medyczny w Lublinie

NIP: 7120106911

Adres www: http://www.portalwiedzybr.umlub.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"