Baza technologii


Logo wpisu Sposób suszenia zwłaszcza osadów ściekowych, wytwarzania z nich biopaliwa i nawozów organicznych oraz urządzenia do wykorzystania tego sposobu

Sposób suszenia zwłaszcza osadów ściekowych, wytwarzania z nich biopaliwa i nawozów organicznych oraz urządzenia do wykorzystania tego sposobu

Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ECO PLUS RECYKLING Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Linia technologiczna polega na produkcji biowęgla z osadów oczyszczalni ścieków komunalnych z wykorzystaniem własnego źródła energii Propnowana technologia pozwala na zagospodarownaie komunalnych osadów ściekowych, które dzisiaj najczęściej składowane są na wysypiskach. W większych miastach Polski są termicznie przekształcane w spalarniach lub współspalarniach odpadów, poddawane odzyskowi w kompostowniach lub biogazowniach lub wykorzystywane bezpośrednio na powierzchni ziemi do ulepszania gleby, po ich wcześniejszym ustabilizowaniu. Technologia skierowana jest do oczyszczalni ścieków mniejszych aglomeracji. Korzyści zastosowania technologii zagospodarowania osadów ściekowych: - innowacyjność i ekologiczność procesu, - zmniejszenie do 80% masy osadów ściekowych (suszenie za pomocą obróbki cieplnej na terenie oczyszczalni uwodornionych ścieków), - produkcja biowęgla (własne źródło energii dla linii technologicznej procesu), - sprostanie przepisom prawnym Unii Europejskiej zabraniającym składowania odpadów, w tym osadów ze ścieków o kaloryczności powyżej 6 MJ/kg od 1stycznia 2016 r - uniwersalność technologii odzysku odpadów dla tworzyw sztucznych, pojazdów wycofanych z eksploatacji, przemysłu farmaceutycznego. Aktualnie posiadane dokumenty: 1. Zgłoszony do Urzędu Patentowego sposób wynalazczy: „Sposób i urządzenia do suszenia osadów ściekowych, wytwarzania z nich biopaliwa i nawozów organicznych”, 2. Zgłoszony do Urzędu Patentowego sposób wynalazczy: „Piec do spalania paliw z odpadów stałych zwłaszcza w postaci pelletu z zastosowaniem procesu zgazowania”, 3. Pozytywna opinię Komitetu Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej i Ośrodka Badawczo Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych w Krakowie. 4. Pełna dokumentacja techniczna i technologiczna.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opis projektu: Suszenie osadów ściekowych innowacyjną technologią polega na wykorzystaniu granulowanego termicznego materiału, który wysusza odpady ścieków komunalnych i ponownie wraca do procesu, i ponownie jest kierowany do ogrzania w wymienniku ciepła. Wysuszony osad poddawany jest zwęgleniu w reaktorze w temperaturze powyżej 300˚C w celu uzyskania biowęgla. Biowęgiel mieszany jest z innymi odpadami organicznymi (korzystne jest mieszanie z odpadami z tworzyw sztucznych), a następnie granulowany jest do postaci pelletu. Gaz wytworzony w procesie zwęglania (w reaktorze do zwęglania osadów ściekowych) jest odprowadzany do zbiornika gazu celem jego spalenia (w piecu do zgazowania paliwa stałego). Korzystne jest gdy termoodporny materiał stanowi gruboziarnisty kwarc o średnicy ziaren od 2 do 8 mm lub stalowy ferromagnetyczny nierdzewny śrut o średnicy od 1,5 do 4 mm. Wdrożenie przemysłowej linii technologicznej do produkcji biowęgla z osadów ściekowych ma wydajność przerobową min. 1,5 Mg/godz. osadów ściekowych o wilgotności do 80% (tj. ok. 12 000 Mg/rok w cyklu produkcyjnym ciągłym). W I etapie następuje proces suszenia osadów, a w kolejnym zwęglania osadów (toryfikacji) w temp. 200-300˚C w celu uzyskania biowęgla. Z 1 tony mokrego osadu po wysuszeniu uzyskujemy ok. 200 kg suchej masy osadu, a po procesie toryfikacji możemy uzyskać ok. 140 kg biowęgla o kaloryczności 20-25 GJ/kg. Moc obliczeniowa pieca wynosi 1 MW. Niezbędna ilość biopaliwa do procesu wynosi 250 kg/h oraz max 150 kWh na godzinę. W wyniku spalania powstaje ok. 10% popiołu tj. 2 000 Mg/rok.

Zastosowanie rynkowe

Technologia zagospodarowania podłoża po uprawie pieczarek na ekologiczne paliwo stałe 1. Wysuszenie podłoża do wilgotności poniżej 5%, następnie poddanie procesowi zwęglenia w wyniku którego otrzymujemy biowęgiel. Otrzymany produkt zostaje poddany procesowi pelletowania. Pellet jest produktem handlowym (zgłoszenie patentowe nr 407915 Sposób suszenia zwłaszcza osadów ściekowych, wytwarzania z nich biopaliwa i nawozów organicznych oraz urządzenia do wykorzystania tego sposobu). 2. Wysuszone podłoże po uprawie pieczarek o wilgotności poniżej 3%, wykorzystane jest jako paliwo w piecu pirolitycznym (zgłoszenie patentowe 407914 Piec do spalania paliw z odpadów stałych zwłaszcza w postaci pelletu z zastosowaniem procesu zagazowania). W piecu tym w pierwszej fazie występuje zgazowanie paliwa a następnie spalenie. Piec może być wytwornicą pary lub zasilać instalację grzewczą ( c.o). Niniejsza technologia oparta jest na dwóch zgłoszeniach patentowych, dotyczących suszenia osadów ściekowych oraz pieca do spalania odpadów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe ECO PLUS RECYKLING Sp. z o.o.

NIP: 6631871055

Adres www: http://www.ecoplusrecykling.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"