Baza technologii


Logo wpisu Sposób syntezy niesolwatowanych borowodorków podwójnych

Sposób syntezy niesolwatowanych borowodorków podwójnych

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Sposób syntezy borowodorków podwójnych według wynalazku pozwala na uzyskanie tych substancji w postaci czystej i niesolwatowanej. Sposób ten polega na reakcji pomiędzy dwoma prekursorami: solą słabo koordynującego anionu organicznego (dostępne komercyjnie), oraz łatwym do otrzymania borowodorkiem organicznym, oraz oczyszczaniu produktów przy użyciu rozpuszczalnika organicznego (np. dichlorometanu).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Szybki i wydajny sposób syntezy w czystej postaci. Uzyskiwanie czystych produktów - oszczędność czasu, energii, pracy zaangażowanych osób oraz wyłączenie czynności niezbędnych do usunięcia zanieczyszczeń z powstających produktów syntezy. 2. Ekologiczna metoda syntezy. Proces z małą ilością odpadów; możliwa recyrkulacja reagentów. 3. Łatwe projektowanie składu syntezowanych borowodorków podwójnych. Proces umożliwiający otrzymywanie różnorodnych borowodorków o pożądanym składzie.

Zastosowanie rynkowe

Produkcja chemicznych magazynów wodoru i diboranu; produkcja odczynników chemicznych; wytwarzanie powłok z borków metali.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"