Baza technologii


Logo wpisu Sposób syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych

Sposób syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych o wzorze ogólnym (R1R2R3R4P)2SO4, gdzie R1, R2, R3oraz R4oznaczają takie same lub różne podstawniki alkilowe, izoalkilowe lub arylowe, zawierające od 1 do 20 atomów węgla. Sposób syntezy według wynalazku to jednoetapowy, szybki, wydajny i ekologiczny proces, którego dodatkową zaletą jest minimalne zużycie reagentów z możliwością odzyskania metalicznego srebra oraz halogenu cząsteczkowego i rozpuszczalnika organicznego, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Jednoetapowy, szybki, wydajny proces syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych. Oszczędność czasu, energii, pracy zaangażowanych osób oraz ilości użytych reagentów. 2. Ekologiczny aspekt syntezy. Możliwość odzyskania metalicznego srebra i cząsteczkowego halogenu oraz rozpuszczalników redukuje negatywny wpływ na środowisko (w porównaniu z dotychczas stosowaną metodą syntezy siarczanów(VI) fosfoniowych). 3. Modyfikowalność. Łatwość dostosowania metody do syntezy innych klas produktów. 4. Skalowalność. Łatwa adaptacja metody od skali laboratoryjnej do skali przemysłowej. 5. Łatwa optymalizacja produkcji. Możliwość jednoczesnej syntezy różnych klas produktów. 6. Bezpieczeństwo procesu technologicznego. Możliwość prowadzenia procesu w warunkach normalnych (w temperaturze pokojowej, pod ciśnieniem atmosferycznym). 7. Łatwość wyodrębnienia produktów. Mniejsze nakłady związane z separacją produktów od zanieczyszczeń.

Zastosowanie rynkowe

Synteza chemiczna, trybologia, elektronika (wypełnienie kondensatorów elektrolitycznych), hodowla roślin (regulator wzrostu i rozwoju rośliny), uszlachetnianie polimerów, środki powierzchniowo czynne, przemysł papierniczy (impregnacja papieru, potencjalny fungicyd, potencjalny środek zmniejszający palność).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"