Baza technologii


Logo wpisu Sposób testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego i układ do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego

Sposób testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego i układ do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Wynalazek dotyczy sposobu testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego EAZ i układu do testowania dwustanowych torów wejściowych zespołu zabezpieczeniowego. Zespoły zabezpieczeniowe pracujące w ruchu ciągłym w systemach energetycznych pełnią odpowiedzialną rolę - decydują o sprawności, niezawodności i bezpieczeństwie systemu energetycznego. Przerwy w ruchu niosą ze sobą wielomilionowe straty. Wynalazek umożliwia testowanie na bieżąco dwustanowych torów wejściowych nie powodując przerwy w pracy testowanego zespołu zabezpieczeniowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Patent EAZ został stworzony z myślą o urządzeniach posiadających rozbudowane platformy programowo-sprzętowe realizujące wszystkie funkcje pomiarowe, sterowania, zabezpieczeń i automatyk. Kontakt z systemem energetycznym tych zespołów, odbywa się przez wejścia i wyjścia analogowe oraz dwustanowe. Znane jest testowanie wejść dwustanowych, polegające na odłączeniu testowanego urządzenia zabezpieczeniowego od pierwotnych rozdzielnicy. Wadą tego sposobu jest konieczność przerywania eksploatacji zespołu na czas testowania wejść dwustanowych. Sposób testowania dwustanowych torów wejściowych według wynalazku polegający m.in. na przełączeniu sygnału wejściowego z wejścia testowanego na wejście zastępcze testowanego urządzenia i równoczesnym dokonaniu zmiany sposobu działania procedur obsługi wejść dwustanowych w zespole zabezpieczeniowym umożliwia bezprzerwową pracę zespołu zabezpieczeniowego w systemie energetycznym.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek może być wykorzystywany w urządzeniach elektro-energetycznych - zespoły zabezpieczeniowe pracujące w ruchu ciągłym w systemach energetycznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"