Baza technologii


Logo wpisu Sposób usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby na drodze biodegradacji przy użyciu kwasów humusowych i hydrolizatu drożdżowego

Sposób usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych z gleby na drodze biodegradacji przy użyciu kwasów humusowych i hydrolizatu drożdżowego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest sposób usuwania z gleby zanieczyszczeń o charakterze substancji ropopochodnych, który polega na tym, że do zanieczyszczonego układu wprowadza się hydrolizat odpadowych drożdży piwowarskich i kwasów humusowych, w odpowiedniej ilości mieszaniny na kg gleby zanieczyszczonej węglowodorami. Zapewnia on odpowiednią biodostępność zanieczyszczeń i dostarcza pożywki bez konieczności uzupełniania syntetycznymi składnikami. Następnie do zanieczyszczonego układu wprowadza się szczepionkę składającą się z wyspecjalizowanych w degradacji węglowodorów bakterii. Mikroorganizmy przyczyniają się do realizacji skutecznego i wydajnego procesu usuwania zanieczyszczeń.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Hydrolizat odpadowych drożdży piwowarskich oraz kwasów humusowych jest przyjazny środowisku, jest całkowicie biodegradowalny, przez co nie powoduje zakłócenia w ekosystemie.

Zastosowanie rynkowe

Opracowana technologia może mieć zastosowanie w ochronie środowiska do bioremediacji gleb i wód.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 4

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 27 marca 2023 12:11

Wróć na stronę "Bazy"