Baza technologii


Logo wpisu Sposób weryfikacji pochodzenia biomasy stałej

Sposób weryfikacji pochodzenia biomasy stałej

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Opis technologii

Obecnie weryfikacja pochodzenia biomasy pozwalająca na zakwalifikowanie badanego materiału do jednej z kluczowych typów biomasy (biomasa drzewna lub biomasa agrarna) polega na przeprowadzeniu szeregu analiz porównawczych, takich jak analiza mikroskopowa oraz analiza spektrometryczna w bliskiej i średniej podczerwieni. Do ich wykonania wymagane jest wykorzystanie prób odniesienia oraz znacznej wiedzy eksperckiej, a wyniki klasyfikacji są czysto opisowe i nie są podawane w postaci liczbowej. Celem opracowanej metody jest weryfikacja pochodzenia biomasy z podziałem na biomasę pochodzenia drzewnego i biomasę pochodzenia agrarnego wykorzystując kilka podstawowych i rutynowo wykonywanych analiz fizykochemicznych takich jak: zawartość procentowa popiołu Aa [%], wartość ciepła spalania Qsa [kJ/kg], zawartość procentową [%] pierwiastków elementarnych przeliczonych na stan suchy (Cta, Hta, Ota, Na, Sta), skład chemiczny popiołu w procentach [%] (Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, P2O5, SiO2, TiO2). Opracowana metoda charakteryzuje się wysoka poprawnością (min. 93%), a poprzez zastosowany algorytm możliwe jest ciągłe jej ulepszanie. Klient zlecający przeprowadzenie analizy otrzymuje raport końcowy zawierający informację do jakiej grupy badana próbka biomasy została zaklasyfikowana oraz informację z jakim prawdopodobieństwem klasyfikacja ta została przeprowadzona.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Oferowana metoda jest pierwszą na rynku metodą umożliwiającą określenia pochodzenia biomasy na podstawie rutynowo wykonywanych badań fizyko-chemicznych prowadzonych dla materiałów klasyfikowanych jako biomasa stała, która nie opiera się wyłącznie na wiedzy eksperckiej. Zaletami opracowanej metody klasyfikacji pochodzenia biomasy jest szybkość prowadzonego procesu weryfikacji biomasy stałej w porównaniu do obecnie stosowanych np. analiza mikroskopowa, czy analizy spektralne. Główna analiza pochodzenia biomasy, (dla próbki, która posiada wyniki oznaczeń wszystkich parametrów fizyko-chemicznych wymaganych opracowaną metodą) trwa szybko, a klient uzyskuje raport z weryfikacji w ciągu jednego dnia roboczego. Niewątpliwą zaletą rozwiązania jest poprawność klasyfikacji, która wynosi minimum 93%, a przez jej doskonalenie dokładność ta wzrasta. Metoda weryfikacji biomasy posiada również możliwość informowania o potencjalnym zanieczyszczeniu badanego materiału (w przypadku przekroczenia granicy ostrzegawczej dla obliczonego prawdopodobieństwa).

Zastosowanie rynkowe

Oferowana metoda kierowana jest m.in. do branży Energetycznej, która zgodnie z postanowieniami Urzędu Regulacji Energetyki, wymaga potwierdzenia pochodzenia biomasy przeznaczonej na cele wytwarzania energii. Metoda kierowana jest również do dostawców biomasy (branża usługowo - handlowa), którzy będą mogli wykorzystywać ją do kontroli dostaw biomasy pozyskiwanych z różnych źródeł.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

NIP: 6480008765

Adres www: http://www.ichpw.zabrze.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"