Baza technologii


Logo wpisu Sposób wykrywania ewolucji procesów degradacyjnych za pomocą płaszczyzny energetycznej sygnału wibroakustycznego

Sposób wykrywania ewolucji procesów degradacyjnych za pomocą płaszczyzny energetycznej sygnału wibroakustycznego

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykrywania anomalii i zaburzeń w sygnałach, przy wykorzystaniu płaszczyzny energetycznej, przeznaczony do wykrywania zjawisk degradacyjnych występujących w przekładniach zębatych, takich jak wyłamanie zęba, na podstawie analizy zmian struktury obrazu energetycznego sygnału drganiowego obudowy przekładni zębatej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Opisany patentem sposób wykrywania ewolucji procesów degradacyjnych za pomocą płaszczyzny energetycznej sygnału wibroakustycznego, na podstawie analizy obrazu trajektorii na płaszczyźnie energetycznej pozwala na: - wczesne wykrywanie zmian w sygnale, które mogą świadczyć o powstającym uszkodzeniu takim jak wyłamanie zęba, - szybkie zobrazowanie trajektorii energetycznej i obliczenie jej miar, - wykrycie i śledzenie ewolucji procesów degradacyjnych przekładni, łożysk lub innych węzłów kinematycznych. Metoda jest metodą różniczkową pozwalającą na wychwytywanie lokalnych, krótkotrwałych zmian w sgnale diagnostycznym.

Zastosowanie rynkowe

Celem wynalazku jest wczesne wykrycie informacji o występowaniu w diagnostycznym sygnale przyspieszeń drgań, rejestrowanym na obudowie badanej przekładni zębatej, anomalii i zaburzeń świadczących o istnieniu zjawisk degradacyjnych takich jak np: wyłamanie zęba.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"