Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania asymetrycznych belek drewnianych i asymetryczne belki drewniane

Sposób wytwarzania asymetrycznych belek drewnianych i asymetryczne belki drewniane

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotowa technologia w pewnych zakresach ułatwia proces technologiczny wytwarzania klejonych elementów konstrukcyjnych. Proces wytwarzania belek z tarcicy klejonej warstwowo polega na rozkroju drewna okrągłego w postaci kłody na tarcicę. Podczas przetarcia powstaje tarcica główna, najczęściej wyższych klas oraz tzw. tarcica boczna, najczęściej o mniejszej grubości i niższej jakości. Następnie tarcicę poddaje się ocenie. Ocena zmierzado określenia jakości tarcicy i w zależności od sposobu klasyfikacji może ona być wykonana przez brakarza lub maszynowo. Maszynowo najczęściej oceny dokonuje się poprzez pomiar gęstości i wzdłużnego modułu sprężystości. Tarcica klasyfikowana jest tylko na klasę spełniającą założenia oraz tarcicę odpadową. Następnie tarcia uznana za właściwą podlega procesowi usuwania wad i łączenia na długość. Z tak przygotowanej tarcicy powstają belki o jednorodnej strukturze i klasie zazwyczaj GL24h. Najczęściej usuwaną wadą są sęki. Ponieważ sęki to miejsca po gałęziach, w tarcicy iglastej występują w dość stałych odstępach. Zatem usuwanie sęków pociąga za sobą znaczną stratę materiałową. W wyniku usunięcia wad powstaje jednakże bardzo homogeniczny materiał. W naszym rozwiązaniu zakładamy również sortowanie tarcicy wg modułu i wyglądu. Jednakże podział na klasy wg modułu sprężystości powinien odbywać się ze stopniowaniem co 0,5 GPa, natomiast ocena wizualna powinna dotyczyć tylko sztuk o wysokim module (powyżej 13,5 GPa). Tylko sztuki o wysokim module i o sękach umieszczonych wewnątrz płaszczyzny klejenia mogą stanowić warstwę podlicową. Warstwę linową stanowi natomiast pas ze sklejki, LVL lub tarcicy liściastej. Pakiet układany jest w ten sposób, że warstwę licową od strony rozciąganej stanowi sklejka lub inny z wymienionych materiałów, lino od strony ściskanej tarcia boczna o grubości sklejki, środek natomiast tarcica główna układana od osi obojętnej symetrycznie wraz ze wzrastającym modułem sprężystości.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą zastosowanej technologii wytwarzania belek klejonych jest ich optymalna w stosunku do pola przekroju poprzecznego wytrzymałość, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów materiałowych oraz środowiskowych.

Zastosowanie rynkowe

Technologia wytwarzania asymetrycznych belek drewnianych może być zastosowana przez przedsiębiorstwa produkujące drewno certyfikowane.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 8 marca 2023 14:18

Wróć na stronę "Bazy"