Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania belek drewnianych wzmacnianych cięgnami stalowymi

Sposób wytwarzania belek drewnianych wzmacnianych cięgnami stalowymi

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest sposób wytwarzania belek drewnianych wzmacnianych cięgnami stalowymi. Samo wzmocnienie służy do poprawy jakości wytwarzanych belek jak i stanowi element grzewczy służący utwardzeniu się żywicy termoutwardzalnej.
Sposób wytwarzania belek drewnianych wzmacnianych cięgnami stalowymi wg. wynalazku polega na tym, że z tarcicy głównej i bocznej dobiera się zestawy do wytworzenia belki. Dobiera się odpowiedni moduł sprężystości (oceniany w próbie zginania). Następnie
frezowane są rowki o odpowiednich wymiarach celem umieszczenia stalowych prętów. Przed klejeniem, tarcica poddawana jest obróbce struganiem celem wyrównania i zwiększenia powierzchni przeznaczonej do sklejenia. Następnie nakłada się odpowiednio
dobraną pod kątem ilości oraz rodzaju żywicę oraz utwardzacz. Kolejnym krokiem jest umieszczenie komponentów w prasie o odpowiedniej sile nacisku. Następnie do prętów wystających z surowca drzewnego dołączany jest prąd elektryczny celem osiągnięcia odpowiedniej temperatury w określonym czasie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą zastosowania tej technologii jest przede wszystkim niska energochłonność procesu, podwyższenie nośności oraz ominięcie procesu osuszania drewna.

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowej technologii zaliczyć można duże przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianą branżą przetwórstwa drewna, które potencjalnie byłyby zainteresowanie licencjonowaniem bądź wykupem praw do opracowanego rozwiązania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 7

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 8 marca 2023 12:06

Wróć na stronę "Bazy"