Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania bezwodnika (+)-O,O’-di-p-toluoilo-D-winowego (BDTW)

Sposób wytwarzania bezwodnika (+)-O,O’-di-p-toluoilo-D-winowego (BDTW)

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Bezwodnik (+)-O,O’-di-p-toluoilo-D-winowy (BDTW) otrzymywany jest w procesie dwuetapowym. W pierwszym, acylowanie prowadzone jest z dwoma ekwiwalentami chlorku toluoilu w drugim przeprowadza się całkowite acylowanie i dehydratację. Proces przebiega w układzie trójfazowym (ciecz, ciało stałe, gaz), a produkt wydzielany jest przez filtrację. Istotą know-how jest dobór optymalnych ilości reagentów i rozpuszczalników oraz parametrów procesu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologię BDTW sprawdzono w skali wielkolaboratoryjnej, stosunek surowców bliski stechiometrycznego, gwarancja otrzymania produktu z wysoką wydajnością o jakości zgodnej z wymaganiami technicznymi, znana jest metoda otrzymywania kwasu ditoluoilowinowego, znani są producenci kwasu z BDTW

Zastosowanie rynkowe

Kwasy diacylowinowe należą do najczęściej stosowanych środków pomocniczych w przemyśle farmaceutycznym, służą do rozdzielania mieszanin racemicznych, podczas produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych (API). Na podstawie badań literaturowych stwierdzono, że mogą być stosowane do produkcji 22 API. Z badań rynkowych wynika, że światowa wielkość produkcji 11 API wynosi (44–2100 ton/rok) i ma tendencję rosnącą.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"