Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania ceramicznych płytek skrawających na narzędzia do obróbki stali i innych materiałów

Sposób wytwarzania ceramicznych płytek skrawających na narzędzia do obróbki stali i innych materiałów

Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

Opis technologii / usługi

Sposób wytwarzania ceramicznych płytek skrawających na narzędzia do obróbki stali i innych materiałów, charakteryzuje się tym, że jako surowiec wyjściowy stosuje się tlenek glinu A l2O3 odmiany krystalograficznej α o czystości fazowej 100%, czystości chemicznej minimum 99,9% masy, granulacji poniżej 1 μm i powierzchni właściwej powyżej 5 m2/g , jako środki ułatwiające spiekanie wprowadza się dodatki w ilości do 5% masy, wybrane spośród tlenków glinu A l2O3 o pośredniej odmianie fazowej poza odmianą α tlenku magnezu MgO, tlenku chromu Cr2O3, tlenku cyrkonu ZrO2 niestabilizowanego, tlenku itru Y2O3 , tlenku tytanu TiO2, tlenku boru B 2O3, spiekanie płytek prowadzi się w atmosferze utleniającej lub wilgotnego wodoru, tak by uzyskać gęstość względną spieku bliską 100% ale z ograniczonym rozrostem ziarna ściernego do maksimum 2,5 μm mierzonego metodami ceramograficznymi a następnie tak spieczone płytki poddaje się powierzchniowej obróbce wykańczającej polegającej na ściernym zdjęciu warstwy wierzchniej spieku z mikroszczelinami i ewentualnym chemicznym nałożeniu powłoki azotkowej, węglikowej lub węgliko-tleno-azotkowej obniżającej współczynnik tarcia z obrabianym materiałem, według patentu nr 148 081, znamienny tym, że dodatek tlenku cyrkonu wprowadza się do mieszanki tlenkowej w postaci żelu wodorotlenku cyrkonu Zr(OH)4, rentgenograficznie bezpostaciowego, a spiekanie płytek przeprowadza się w atmosferze utleniającej w temperaturze od 1970 do 1770K w czasie od 1 do 5 godzin.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą rozwiązania jest możliwość otrzymania spieków o wysokiej gęstości, równomiernej strukturze, dobrych własnościach wytrzymałościowych oraz znacznej odporności na ścieranie.

Zastosowanie rynkowe

Dzięki wykorzystaniu tej technologii możliwe jest wytwarzanie narzędzi skrawających do różnych zastosowań.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

NIP: 6750001774

Adres www: http://www.ios.krakow.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"