Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowego

Sposób wytwarzania lepiszcza asfaltowego

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Asfalt drogowy jest tradycyjnie stosowanym materiałem wiążącym (lepiszczem) do mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych do budowy dróg. Zwykłe właściwości asfaltu drogowego nie zawsze są wystarczające, co wymusza modyfikację jego właściwości, zazwyczaj polimerami typu elastomerowego lub duroplastami. Jedną z metod modyfikacji asfaltu elastomerem jest modyfikacja asfaltu drogowego dodatkiem gumy pochodzącej z recyklingu np. opon samochodowych.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

- proces aktywacji gumy przebiega w temperaturze otoczenia, - łagodny proces dewulkanizacji wpływa pozytywnie na jakość dewulkanizowanej gumy, - poprawia właściwości zmodyfikowanego asfaltu Modyfikacja asfaltu gumą jest alternatywą technologią do asfaltów modyfikowanych polimerem SBS. Rozdrobniona guma z recyklingu opon samochodowych jest surowcem wtórnym o połowę tańszym od asfaltu. W procesie modyfikacji od 15 do 20% asfaltu zastępuje się tańszą o połowę gumą. Recykling gumy z opon samochodowych jest wymagany ustawą produktową. W proponowanej w wynalazku technologii wykorzystuje się surowiec odnawialny w postaci oleju rzepakowego.

Zastosowanie rynkowe

Poprawa właściwości asfaltu drogowego stosowanego do budowy dróg poprzez jego modyfikację.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"