Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych z rdzeniem zawierającym materiał o charakterze hydrofobowym, powstających w wyniku tworzenia kompleksów polielektrolitowych

Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych z rdzeniem zawierającym materiał o charakterze hydrofobowym, powstających w wyniku tworzenia kompleksów polielektrolitowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opis technologii / usługi

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu wytwarzania mikrokapsułek, pozbawionego wad znanych rozwiązań technicznych. Sposób polega na wytwarzaniu mikrokapsułek hydrożelowych poprzez dyspergowanie substancji ciekłej o charakterze hydrofobowym (czynnik I) zawierającej niskocząsteczkową substancję o charakterze jonowym (czynnik III) w roztworze wodnym polimeru o charakterze jonowym (czynnika II), przy czym niskocząsteczkowa substancja (czynnik III) nie jest rozpuszczalna w wodnym roztworze jonowego polimeru (czynnik II). Po uzyskaniu emulsji olejowo-wodnej wprowadza się do niej roztwór wodny substancji obniżającej pH (czynnik IV) uwalniając z rdzenia czynnik żelujący, który w tych warunkach rozpuszcza się w wodnych roztworach. Jako substancje ciekłe o charakterze hydrofobowym (czynnik I) stosuje się substancje o charakterze hydrofobowym w stanie ciekłym, nie mieszające się z wodą. Jako jonowy polimer (czynnik II) stosuje się polielektrolit o charakterze amonowym lub kationowym tworzący mechanicznie stabilny kompleks polielektrolitowy z niskocząsteczkową substancją o charakterze jonowym (czynnik III) uwalniającą się z rdzenia mikrokapsułki. Jako substancję obniżającą pH (czynnik IV) stosuje się kwasy mineralne albo kwasy organiczne mieszające się z wodą.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Sposób wytwarzania mikrokapsułek hydrożelowych z rdzeniem zawierającym materiał o charakterze hydrofobowym powstających w wyniku tworzenia kompleksów polielektrolitowych, w porównaniu do innych znanych metod umożliwia zastosowanie różnych polimerów o charakterze jonowym, zarówno kationowych jak i anionowych, dzięki czemu otrzymuje się mikrokapsułki o zmiennych właściwościach zewnętrznej membrany. W sposobie według wynalazku zastosowanie dyspergowania emulsyjnego pozwala na prowadzenie procesu w różnych skalach od małych objętości rzędu mililitrów do ilości technicznych 100 i więcej litrów przy wykorzystaniu konwencjonalnej aparatury do tworzenia układów emulsyjnych. Właściwości formowanych w ten sposób mikrokapsułek mogą być kontrolowane poprzez zmianę stężenia i rodzaju polimeru jonowego znajdującego się w roztworze dyspergującym, poprzez zmianę rodzaju systemu dyspergującego i jego efektywności, poprzez zmianę rodzaju substancji hydrofobowej, ilości i rodzaju małocząsteczkowej substancji żelującej, poprzez regulację czasu żelowania oraz poprzez zmianę rodzaju i ilości zastosowanego związku powierzchniowo czynnego.

Zastosowanie rynkowe

Ofertę technologii kierujemy do branży opakowaniowej oraz medycznej (z uwzględnieniem biotechnologii).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Dane podmiotu

Nazwa: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP: 8522545056

Kraj: Polska

Adres www: http://www.zut.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Wynalazek
Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"