Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania nano- i/lub mikrocząstek metali z grupy platynowców

Sposób wytwarzania nano- i/lub mikrocząstek metali z grupy platynowców

Uniwersytet Warszawski

Opis technologii / usługi

Nowy sposób wytwarzania nano- i/lub mikrocząstek metali z grupy platynowców, o wysokiej czystości powierzchni. Znaczne rozdrobnienie materiału umożliwia uzyskanie bardzo dużych powierzchni aktywnych, niezbędnych w katalizie heterogenicznej. Według wynalazku uzyskuje się frakcje nanocząstek o wąskim zakresie wielkości z precyzyjnym kontrolowaniem wielkości tych cząstek. Otrzymane nanocząstki mają rozmiar rzędu pojedynczych nanometrów. Dzięki doborowi parametrów redukcji, takich jak środowiska reakcji, zastosowanego związku platynowca, stężeń reagentów i temperatury, całościowy proces można zoptymalizować tak, aby cząstki o żądanej wielkości stanowiły główny produkt reakcji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

1. Uzyskanie nanocząstek platynowców o rozmiarach rzędu pojedynczych nanometrów i powierzchni właściwej rzędu 100 m2/g, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej czystości. Możliwość uzyskania bardzo dużych powierzchni aktywnych (właściwych), zmniejszenie zużycia metali szlachetnych do produkcji katalizatorów, obniżenie ceny jednostkowej, wzrost aktywność katalitycznej na jednostkę masy. 2. Mechaniczna kontrola wielkości cząstek. Możliwość wypracowania cząstek o odpowiedniej wielkości. 3. Uzyskanie nano- i/lub mikrocząstek o wysokiej czystości powierzchni, bez zaadsorbowanych organicznych związków wielkocząsteczkowych. Większa aktywność katalizatora na jednostkę powierzchni, możliwość użycia nanocząstek jako nośnika innych cząsteczek, np. leków czy innych związków aktywnych biologicznie. 4. Technologia do prawidłowego funkcjonowania wymaga pomieszczenia o powierzchni kilkunastu do kilkudziesięciu metrów 2. Wykorzystanie jej obniża koszty produkcji. 5. Możliwość uzyskania materiałów w postaci nanocząstek bez dodatkowego podkładu. Możliwość zastosowania w określonych gałęziach przemysłu i technologii (kataliza heterogeniczna, biotechnologia). 6. Technologia wykorzystuje typowe urządzenia do syntezy chemicznej i nietoksyczne, bezpieczne reagenty. Zastosowanie tej metody nie wymaga zakupu nowych urządzeń. Rozwiązanie zostało przetestowane w warunkach laboratoryjnych. Właściwości procesu zostały potwierdzone w badaniach laboratoryjnych.

Zastosowanie rynkowe

Sposób otrzymywania nanocząstek metali szlachetnych o dużej czystości i kontrolowanym rozmiarze można wykorzystać w produkcji nawozów sztucznych, w procesach petrochemicznych, w farmaceutyce, w procesach uzyskiwania energii elektrycznej w ogniwach paliwowych z wodoru czy źródeł odnawialnych (np. z biopaliw), i innych procesach wykorzystujących zjawisko katalizy heterogenicznej czy wymagających czystych nanocząstek metali szlachetnych, np. jako nośniki substancji czynnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Warszawski

NIP: 5250011266

Kraj: Polska

Adres www: http://www.uott.uw.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"