Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania nanorurek SiO2 zawierających nanoziarna palladu

Sposób wytwarzania nanorurek SiO2 zawierających nanoziarna palladu

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Sposób charakteryzuje się tym, że w pierwszym etapie metodą PVD wytwarza się warstwę kompozytową węglowo-palladową na podłożu krzemowym o dowolnej orientacji i typie domieszkowania. A następnie w etapie drugim, warstwa ta poddawana jest modyfikacji w procesie chemicznego osadzania z par – CVD, wykorzystując jako czynniki modyfikujące ksylen i temperaturę. W następnym, trzecim etapie, tak przygotowana warstwa jest wygrzewana w warunkach utleniających w temperaturze z zakresu powyżej 700 C. W wyniku 3-stopniowego procesu syntezowane są nanorurki SiO2, zawierające pojedyncze nanokrystality Pd, ułożone wzdłuż jednowymiarowej struktury nanorurki. Patent stanowi podstawę do opracowania nowej technologii wytwarzania warstw kompozytowych węglowo-palladowych na podłożu krzemowym o dowolnej orientacji i typie domieszkowania.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą technologii jest możliwość wytwarzania warstw kompozytowych węglowo palladowych na podłożu krzemowym o dowolnej orientacji i typie domieszkowania.

Zastosowanie rynkowe

Technologia może znaleźć zastosowanie, w jednowymiarowych obiektach przewodzących w urządzeniach optoelektronicznych, jako fotokatalizatory, sensory optyczne, chemiczne i w innych urządzeniach elektronicznych. Wynalazek opisuje produkcję bardzo atrakcyjnego materiału, który z powodu unikatowych właściwości fizyko-chemicznych znajduje zastosowania np. W sensorach biomedycznych, urządzeniach optoelektronicznych i nanoelektronicznych, tranzystorach polowych czy urządzeniach z emisją polową, np. Diodach elektroluminescencyjnych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"