Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania płyt, zwłaszcza budowlanych o obniżonej gęstości

Sposób wytwarzania płyt, zwłaszcza budowlanych o obniżonej gęstości

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest sposób wytwarzania płyt, zwłaszcza budowlanych o obniżonej gęstości w jakim z wiórów drzewnych wymieszanych ze spoiwem, korzystnie klejem pMDI formuje się co najmniej trzy warstwy o zróżnicowanej grubości tak, że warstwa centralna - rdzeniowa jest co najmniej dwukrotnie grubsza od warstw zewnętrznych, a udział wagowy warstw zewnętrznych korzystnie równy jest wadze warstwy centralnej-rdzeniowej, po czym uformowane wstępnie warstwy wprowadza się do zimnej prasy i tłoczy się płyty utrzymując nacisk nie mniejszy niż 1,2 MPa przez co najmniej 10 s, a następnie wprowadza się do nagrzanej prasy i wywiera nacisk co najmniej 1,5 MPa, ogrzewa przez co najmniej 10 sekund i nie więcej niż 30 sekund przypadających na mm grubości płyty, charakteryzuje się tym, że wióry drzewne mają gęstość nasypową od 150 do 220 kg/m3, wilgotność warstwy wiórów tworzących warstwę centralną - rdzeniową wynosi nie więcej niż 8%, a wilgotność warstw zewnętrznych jest większa niż 25%.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą zastosowania tej technologii jest wytworzenie płyt średnio o gęstości na poziomie 550 kg/m3, co w porównaniu do znanych rozwiązań pozwoliło na obniżenie gęstości nawet o 200 kg/m3. Ponadto podczas produkcji istnieje możliwość wykorzystania materiału
drzewnego o znacznie większym niż obecnie stosowane stopniu rozdrobnienia, przy jednoczesnym spadku ilości wykorzystywanego materiału drzewnego. Co więcej, proces produkcyjny wyklucza energochłonny i obecnie stosowany etap suszenia zarówno surowca,
jak też wyrobu końcowego. Dodatkowo zastosowanie jednorodnych wiórów w całej objętości kobierca powoduje, że mimo zróżnicowania wilgotności warstw na etapie produkcji, gotowy produkt jest płytą jednowarstwową, jaka może podlegać tradycyjnym operacjom frezowania krawędzi, bez ryzyka wyrywania materiału warstwy środkowej.

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowej technologii zaliczyć należy największe przedsiębiorstwa związane z szeroko rozumianą branżą przetwórstwa drewna, które potencjalnie byłyby zainteresowanie licencjonowaniem bądź wykupem praw do opracowanego rozwiązania.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 8 marca 2023 12:41

Wróć na stronę "Bazy"