Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania warstwy ochronnej o zdolności niszczenia patogenów

Sposób wytwarzania warstwy ochronnej o zdolności niszczenia patogenów

Henryk Barsow

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania powłoki malarskiej, zwłaszcza w technologii malowania proszkowego, która niezależnie od pełnienia roli typowej powłoki malarskiej posiadać będzie również właściwości niszczące patogeny ożywione, a zwłaszcza bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby, a także priony, a także zdolność redukcji związków azotu NOx i innych lotnych szkodliwych dla człowieka jak np. formaldehydy, benzen, itp. Wynalazek dotyczy zarówno obszaru ochrony powierzchni przed mechanicznym uszkodzeniem, ochronie przed korozją jak i poprawie estetyki, którą uzyskujemy dzięki powłoce lakierniczej, jak też niszczenia patogenów ożywionych dzięki wykorzystaniu zjawiska fotokatalizy. Zjawisko fotokatalizy nie jest czymś nowym i nieznanym, szczególnie jeśli chodzi o wykorzystanie do tego celu ditlenku tytanu. Ditlenek tytanu absorbuje światło, inicjując reakcję rozkładu szkodliwych związków. Pod wpływem światła zwłaszcza słonecznego, powstają aktywne formy tlenu, które łącząc się z parą wodną z powietrza tworzą rodniki wodorotlenowe niszczące patogeny ożywione i redukując szkodliwe dla człowieka lotne związki jak np. związki azotu NOx, formaldehydy, benzen, itp. Ilośc wytworzonych rodników wodorotlenowych, a tym samym skuteczność niszczenia patogenów ożywionych, oraz zdolność redukcji szkodliwych dla człowieka substancji lotnych jak np. związki azotu NOx, formaldehydy, benzen, itp. zależy od natężenia i spektrum światła, wielkości ziarna ditlenku tytanu, oraz dodatków funkcjonalnych wspomagających fotokatalizę. Zwłaszcza te ostatnie składniki odgrywają w procesie fotokatalizy dużą rolę poprzez poszerzenie skutecznego spektrum światła wywołującego fotokatalizę. Istotą wynalazku jest uzyskanie optymalnego składu mieszanki, która po dodaniu do tradycyjnej farby proszkowej nie tylko nie pogorszy jakość powłoki malarskiej, ale spowoduje - dzięki efektowi fotokatalizy – iż uzyskana w ten sposób powłoka malarska będzie również skutecznie niszczyć patogeny ożywione, oraz redukować szkodliwe dla człowieka substancje lotne jak np. związki azotu NOx, formaldehydy, benzen, itp.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą proponowanej technologii jest uzyskanie trwałego efektu niszczenia patogenów ożywionych, jak tez redukcji związków NOx. Proponowany skład dodatku do farb proszkowych (nie wykluczone sa teę inne rodzaje farb i pokryć) cechuje duża skutecznośc w szerokim spektrum światła widzialnego.

Zastosowanie rynkowe

Głownie służba zdrowia (sale operacyjne, łóżka, szafki, meble metalowe i inne elementy i urządzenia stosowane w placówkach służby zdrowia takich jak szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia itd. ponadto środki komunikacji publicznej (poręcze, uchwyty, siedziska itd) ciągi komunikacyjne, toalety itd

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 3

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"