Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania warstwy zawierającej nanoziarna Ni i Pd

Sposób wytwarzania warstwy zawierającej nanoziarna Ni i Pd

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania warstwy zawierającej nanoziarna Ni i Pd osadzone w matrycy węglowej. Znane są z literatury różnorodne sposoby otrzymywania warstwy złożonej z nanocząstek Pd i Ni. Są to skomplikowane technologie i niemożliwe do wykorzystania w każdej sytuacji. Wynalazek umożliwia osadzanie palladu i węgla jednocześnie na dowolne podłoże z osadzoną już warstwą. Proces ten może zostać również przeprowadzony w odwrotnej kolejności. Na dowolne podłoże można osadzić metodą termicznego naparowywania próżniowego warstwę palladowo-węglową, a następnie na podłoże z już osadzoną warstwą osadzić metodą termicznego naparowywania próżniowego jednocześnie węgiel i nikiel. Procesy termicznego naparowywania próżniowego przeprowadza się z dwóch osobnych źródeł. Źródła te zawierają odpowiednio jedno – fulleren, zaś octan niklu (lub palladu) – drugie.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Wytworzona struktura wykazuje silne właściwości katalityczne i jest czuła na obecność różnego rodzaju gazów, a oprócz tego posiada właściwości fotoniczne. Warstwa taka może być wykorzystana jako warstwa aktywna w różnego rodzaju detektorach gazowych lub cieczowych oraz w przeprowadzaniu procesów katalitycznych, również w nanoskali. Warstwy uzyskane sposobem w myśl wynalazku oprócz nanoziaren niklu i palladu mają również matrycę węglową o postaci amorficznego węgla, lub fullerytu, lub nanoziaren grafitu. Takie układy zapobiegają aglomeracji cząstek metali Ni i Pd, co pozwala na pozostawienie ich w postaci trwałej.

Zastosowanie rynkowe

Wynalazek znajduje zastosowanie w podzespołach elektronicznych - zapobiega aglomeracji cząstek metali Ni i Pd, co pozwala na pozostawienie ich w postaci trwałej.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"