Baza technologii


Logo wpisu Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra w układzie redukującym z mocznikiem do zastosowań agrochemicznych i sanitarnych

Sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra i zawiesina nanocząstek srebra w układzie redukującym z mocznikiem do zastosowań agrochemicznych i sanitarnych

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem oferty jest sposób wytwarzania zawiesiny nanocząstek srebra, poprzez redukcję soli srebra w układzie zawierającym mocznik. Optymalne stężenie uzyskanych nanozawiesin mieści się w zakresie ok. 500-1000 ppm. Otrzymane za pomocą nowej technologii zawiesiny nanocząstek srebra mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle rolniczym, ze względu na silne właściwości antydrobnoustrojowe oraz zawartość mocznika, który jest stosowany jako nawóz w uprawie roślin. Jednym z podstawowych celów współczesnej produkcji rolniczej jest ograniczenie strat w plonach, powodowanych przez choroby roślin, szkodniki oraz chwasty. Obecnie realizowane jest to głównie metodą chemiczną, wykorzystującą syntetyczne pestycydy. Wobec wycofania w ostatnich latach z praktyki rolniczej wielu preparatów prowadzone są poszukiwania nowych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji przydatnych w zwalczaniu agrofagów. Wśród potencjalnych fungicydów na szczególną uwagę zasługuje nanosrebro charakteryzujące się wysoką aktywnością biobójczą. O możliwości wykorzystania go w ochronie roślin przed chorobami powodowanymi przez grzyby świadczą dane literaturowe oraz wyniki przeprowadzonych badań.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Główne zalety prezentowanej technologii wynikają z faktu, iż w układzie znajduje się mocznik, który jest stosowany jako nawóz i wspomaga wzrost roślin, równocześnie z działaniem przeciwgrzybiczym i przeciwbakteryjnym w stosunku do patogenów grzybowych. Nowa technologia wpisuje się także w obecny trend stosowania w przemyśle technologii proekologicznych. Uzyskane nanocząstki, mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, głównie jednak w przemyśle agrochemicznym.

Zastosowanie rynkowe

Ze względu na swoje właściwości antydrobnoustrojowe zawiesiny nanocząstek srebra otrzymane dzięki nowej technologii mogą znaleźć zastosowanie w przemyśle rolniczym. Dodatkowym atutem jest zawartość mocznika, który jest powszechnie stosowany jako nawóz w uprawie roślin.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"