Baza technologii


Logo wpisu Sposób wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego w środowisku suchym i wodnym

Sposób wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego w środowisku suchym i wodnym

UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób wyznaczania miar stopnia zwietrzenia szkieletu glebowego w środowisku suchym i wodnym. Rozwiązanie według wynalazku polega na tym, że odpowiednio przygotowane cząstki szkieletu glebowego poddaje się procesowi samo ścierania w bębnie wyposażonym w prowadnice. Proces ten prowadzi się etapami, a zarówno na początku badania jak i po każdym etapie dokonuję się wyznaczania szeregu parametrów badanych cząstek, a następnie oblicza się wskaźnik masowego zwietrzenia oraz stopień zwietrzenia szkieletu glebowego.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaletą wynalzaku jest fakt, iż prowadząc kontrolowany proces samoscierania się szkieletu glebowego przy znajomosci drogi jaka pokonują czastki w bębnie pozyskuje się wyniki, które mozna wykorzystać do wszelkiego rodzaju analiz oraz na ich podstawie badać intensywnośc wietrzenia i ich wpływ na własciwosci gleb. Dla kolejnych zwietrzałych warstw szkieletu mozna określać zmiany: mineralogiczne, granulometryczne, chemiczne oraz właściwosci fizyczne. Oznaczenia mozna dokonać w środowisku suchym i wodnym.

Zastosowanie rynkowe

-

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE

NIP: 6750002118

Adres www: http://ur.krakow.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"