Baza technologii


Logo wpisu Sposób zwiększania odporności korozyjnej powierzchniowych warstw azotku tytanu na stopach magnezu

Sposób zwiększania odporności korozyjnej powierzchniowych warstw azotku tytanu na stopach magnezu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Koncepcja technologii zakłada końcowe uszczelnienie warstwy azotków tytanu wytworzonej na stopie magnezu metodami PVD poprzez obróbkę chmiczną. Założeniem koncepcji jest, że warstwa podlega uszczelnieniu produktami reakcji chemicznej warstwy z kąpielą stosowaną do obróbki chemicznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Łatwo dostępna, tania, ekologiczna. Technologia potencjalnie umożłiwia wykorzystanie stopów magnezu w zastosowniach, z uwagi na ich słabe własności użytkowe, dotychczas niedostępnych tj. w warunkach dużych narażeń tribologicznych, w warunkch dużych narażeń korozyjnych oraz w warunkach jednoczesnego oddziaływania ww. narażeń.

Zastosowanie rynkowe

Zwiększenie własności użytkowych, zwłaszcza odporności korozyjnej, stopów magnezu w stopniu umożliwiającym ich konkurencyjność względem stali.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"