Baza technologii


Logo wpisu Stacjonarny pyłomierz optyczny PŁ-3

Stacjonarny pyłomierz optyczny PŁ-3

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Opis technologii / usługi

Pył węglowy jest wszechobecny i nieodzowny w każdej kopalni. Nie ma możliwości całkowitej eliminacji powstawania pyłu w procesie wydobycia węgla kamiennego, chyba że całkowite zaprzestanie tego procesu. Pyłomierze PŁ-3 służą do ciągłego monitorowania stężenia pyłu węglowego w powietrzu wentylacyjnym, wyrażonego w jednostkach masy na objętość (mg/m3). Dzięki zarejestrowanym sygnałom istnieje możliwość bieżącej kontroli stężenia pyłu oraz szybkiego wykrywania przekroczeń dopuszczalnych stężeń. Dzięki możliwości kalibracji pyłomierzy na dowolny rodzaj pyłu bez konieczności wprowadzania zmian konstrukcyjnych jego obszar zastosowania znacząco się powiększa. Można go stosować do kontroli stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu np. w młynach, cukrowniach, tartakach i podobnych miejscach gdzie proces przemysłowy jest pyłotwórczy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Stosowane obecnie ręczne przyrządy do pomiaru zapylenia, pozwalają jedynie na wyrywkowe lub okresowe pomiary. Prowadzone w ten sposób badania nie pozwalają jednak na pełną analizę charakterystyk czasowych zapylenia, efektywności i sprawności układów odpylających oraz rozkładów zapylenia powietrza i pyłu osiadłego na ociosach oraz spągu wyrobisk. Zarejestrowane pyłomierzem optycznym PŁ-3 sygnały pomiarowe dają nowe możliwości i pozwalają na szerszą analizę zagrożenia spowodowanego występowaniem pyłu węglowego, szczególnie przez możliwość obliczenia parametrów mających wpływ na niebezpieczeństwo wybuchu pyłu oraz ciągły pomiar i rejestrację stężenia frakcji respirabilnej pyłu w rejonach przebywania załogi. Analiza zarejestrowanych przebiegów umożliwia także ciągłą kontrolę urządzeń zraszających, a także odpylających (jeśli są stosowane). Na rynku europejskim i światowym można znaleźć kilka rozwiązań pyłomierzy optycznych lecz żadne z nich nie nadaje się do pomiarów ciągłych stężenia pyłu węglowego w strefach zagrożenia wybuchem (brak spełnienia wymagań dyrektywy ATEX). Z przeprowadzonego przeglądu dotychczasowych rozwiązań w dziedzinie pomiarów stężenia pyłu węglowego w przemyśle wydobywczym, nie stwierdzono analogicznych rozwiązań do proponowanego. Dodatkowym atutem potwierdzającym innowacyjność prezentowanego rozwiązania jest możliwość kalibracji pyłomierza PŁ-3 na dowolny rozdaj pyłu, co wiąże się jedynie ze zmianą oprogramowania firmware przyrządu bez potrzeby wprowadzania zmian konstrukcyjnych.

Zastosowanie rynkowe

kopalnie węgla kamiennego młyny cukrownie tartaki miejsca gdzie proces przemysłowy jest pyłotwórczy

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

NIP: 6340125399

Kraj: Polska

Adres www: http://www.emag.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim
Wzór użytkowy

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"