Baza technologii


Logo wpisu Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej typu V|TOME|X L- 450 wraz z wyposażeniem (cz. I i cz. II)

Stanowisko do badań nieniszczących metodą tomografii komputerowej typu V|TOME|X L- 450 wraz z wyposażeniem (cz. I i cz. II)

Daniel Szymonik

Opis technologii / usługi

Rentgenowska tomografia komputerowa jest metodą nieniszczącą (diagnostyczną) pozwalającą na uzyskanie obrazów tomograficznych (przekrojów) badanego obiektu, dających informację o złożoności struktury bez konieczności inwazji we wnętrze obiektu. Wykorzystuje ona złożenie projekcji w postaci obrazów rentgenowskich wykonanych w różnych kierunkach do utworzenia obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D). Skanowanie rentgenowskie pozwala nie tylko na jakościową ocenę badanego materiału, lecz również umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych analiz (specjalistyczne oprogramowanie umożliwia pełną ocenę ujawnionych nieciągłości wewnętrznych). Wysoka rozdzielczość tej metody umożliwia nie tylko ujawnienie wad makrostruktury ale pozwala również oceniać pewne cechy mikrostruktury, takie jak np.: wielkość ziarna w odlewach staliwnych i stopień sferoidyzacji grafitu w odlewach żeliwnych. Metoda umożliwia dokładne wniknięcie w strukturę materiału i zbadanie poszczególnych jego warstw, co nie jest możliwe przy stosowaniu standardowych metod badawczych. Dzięki rozdzielczości przestrzennej zobrazowań 3D do 500 nm możliwe jest przeprowadzenie precyzyjnej analizy ilościowej budowy strukturalnej badanych elementów, wprowadzając system trójwymiarowego obrazowania wyników badań.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

nieinwazyjna metoda badawcza - nieniszcząca defektoskopia rentgenowska typu nano- mikro- i makrofocus dla komputerowej tomografii 3D i standardowej defektoskopii 2D; możliwość analizowania trójwymiarowo mikrostruktury materiałów o rozdzielczości sub-mikrometrycznej (w zależności od wielkości i gęstości obiektu); badanie wyrobów o średnicy do 120 mm, wysokości 150 mm i wadze do 1 kg, lub o średnicy do 800 mm, wysokości 1000 mm i wadze do 100 kg; szybka rekonstrukcja danych (przybliżony czas rekonstrukcji od 5 minut do 2 godzin, zależnie od rekonstruowanego woluminu); nieniszczące analizy struktur wewnętrznych polegające na ocenie nieciągłości wewnętrznych, oraz ich rozkład w badanym obiekcie; utworzenie obrazów przekrojowych (2D) i przestrzennych (3D); ujawnienie wewnętrznych nieciągłości w materiale; wizualizowanie porowatości oraz precyzyjne ich mierzenie; wykonywanie pomiarów geometrycznych (pomiar odległości, katów, promieni, wielkości wad , analiza grubości ścianek, porównywanie wartości nominalnych/rzeczywistych); odwzorowanie struktur, które trudno odwzorować innymi technikami; wykorzystanie wyników badań w inżynierii odwrotnej (Reverse Engineering).

Zastosowanie rynkowe

Metoda umożliwia dokładne wniknięcie w strukturę materiału i zbadanie poszczególnych jego warstw, co nie jest możliwe przy stosowaniu standardowych metod badawczych. Dzięki rozdzielczości przestrzennej zobrazowań 3D do 500 nm możliwe jest przeprowadzenie precyzyjnej analizy ilościowej budowy strukturalnej badanych elementów, wprowadzając system trójwymiarowego obrazowania wyników badań.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"