Baza technologii


Logo wpisu Startstop to profesjonalny system do zarządzania zadaniami i rejestracji czasu ich trwania

Startstop to profesjonalny system do zarządzania zadaniami i rejestracji czasu ich trwania

startstop.pl Sp.z o.o.

Opis technologii / usługi

StartStop jest systemem informatycznym obejmującym różne metodyki pomiaru czasu i zarządzania zadaniami, wsparte wiedzą i doświadczeniem, udostępniającym wielowymiarową analizę danych. Te unikatowe cechy tworzą narządzie klasy ETP (Enterprise Time Planning). Filozofia systemu StartStop wynika z ciągłej konieczności podnoszenia efektywności. Szczególnie istotne jest to w przypadku realizacji przez pracowników naszej organizacji zadań nie związanych z wytworzeniem materialnych efektów pracy, dających możliwość łatwej oceny produktywności oraz zasadności ekonomicznej ponoszonych nakładów. Ten niezwykle trudny obszar zarządzania nabiera coraz większego znaczenia. Firmy działające na rynkach dojrzałych oraz rozwijających się, zmagając się z konkurencją, muszą sięgać do nowych metod zarządzania umożlwiających realną poprawę efektywności. Odpowiedzią na ten problem jest Time Based Management skupiający się na czasie jako kluczowym elemencie budowania przewagi konkurencyjnej. Wykorzystując wiedzę i umiejętności jakimi dysponuje nasz zespół oraz prowadząc trzyletni program badania potrzeb optymalizacyjnych w różnych branżach stworzyliśmy system StartStop.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W celu zapewnienia najwyższego stopnia realizacji celów biznesowych naszych klientów, system StartStop posiada szereg funkcjonalności wspierających zarządzanie operacyjne takich jak: 1. Timetrucker, pomiar metodą chronometraż i fotografia dnia 2. Zarządzanie zadaniami zespołu. Planowanie, delegowania, nadzór nad realizacją, praca projektowa 3. Obsługa metoryki wytórczej Scrum 4. Powiadomienia systemowe, e-mail i SMS 5. Rozliczanie zadań realizowanych dla kontrahentów 6. Raporty i analiza danych 7. Moduł śledzenia aktywności użytkowników

Zastosowanie rynkowe

Wsparcie dla optymalizacji procesowej, przychodowej i organizacyjnej. Wsparcie w zakresie zarządzaniem zadaniami i przepływem pracy.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: startstop.pl Sp.z o.o.

NIP: 9462658371

Adres www: http://startstop.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"