Baza technologii


Logo wpisu Stopowy proszek do wytwarzania stopów wolframu metodą metalurgii proszków

Stopowy proszek do wytwarzania stopów wolframu metodą metalurgii proszków

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Technologia dotyczy stopu wolframu metodą metalurgii proszków poprzez mechaniczne stopowanie proszków: wolframu, TiH2 oraz proszku itru. W wyniku reakcji tytanu, itru i tlenu znajdującego się na powierzchni cząstek proszków, podczas mechanicznego stopowania powstają w osnowie wolframu nanocząstki tlenku Ti-Y, umacniające stop będące alternatywą dla powszechnie stosowanego tlenku itru (Y2O3), jako dodatku stopowego. Poprzez zastosowanie proszku TiH2, można zredukować wodorem nadmiarową ilość szkodliwego tlenu zmniejszając jego całkowitą zawartość w stopie, a tym samym poprawić właściwości mechaniczne stopu wolframu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie proponowanej technologii wpływa na redukcję zawartości szkodliwych zanieczyszczeń w stopie wolframu (tlenu, węgla), a tym samym podwyższenie gęstości stopu po jego konsolidacji oraz poprawę właściwości mechanicznych, przede wszystkich udarności i plastyczności. Głównym celem jest również zredukowanie nadmiarowej ilości tlenu w stopie wolframu, a tym samym obniżenie jego temperatury progu kruchości i poprawę plastyczności. Modyfikacja składu chemicznego stopu wolframu umacnianego nanocząstkami tlenków pozwala na redukcję szkodliwych zanieczyszczeń powstałych w stopie podczas procesu mechanicznego stopowania, a tym samym poprawę jego właściwości mechanicznych, przede wszystkim plastyczności. Ponadto, pozwala na zmniejszenie kosztów procesu otrzymywania stopu wolframu poprzez zastosowanie argonu (a nie wodoru) jako atmosfery ochronnej podczas mechanicznego stopowania proszków.

Zastosowanie rynkowe

Stop ten może być wykorzystany w przemyśle energetycznym, jako materiał żarowytrzymały, np., do budowy elementów reaktora termojądrowego oraz w innych dziedzinach przemysłu.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"