Baza ekspertów


Logo wpisu STOWARZYSZENIE ACADEMIA ECONOMICA

STOWARZYSZENIE ACADEMIA ECONOMICA

Stowarzyszenie Academia Economica

Opis oferowanych usług

Stowarzyszenie Academia Economica (SAE) jest wyspecjalizowaną pozarządową organizacją doradczo-ekspercką. Naszą misją jest budowanie przyjaznego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości .. Stworzyliśmy i rozwijamy model współpracy, który pozwala na stabilny różnego typu organizacji . Wspieramy rozwój postaw przedsiębiorczych i innowacyjnych. Stworzyliśmy "Szkołę Praktyków", gdzie można sprawdzić "szkolną wiedzę" w warunkach rynkowych. Swoimi działaniami rozwijamy kulturę postaw pro aktywnych Nasze cele osiągamy poprzez specjalistyczne usługi szkoleniowe i doradcze oraz projekty badawczo-rozwojowe. Założenia to min. : Propagowanie oraz wspieranie przedsiębiorczości i gospodarności Reprezentowanie, opiniowanie i ochrona interesów gospodarczych członków i partnerów stowarzyszenia Pozyskiwanie partnerów krajowych i zagranicznych do kooperacji produkcyjnej i technologicznej oraz do współpracy handlowej, technologicznej i finansowej. Tworzenie bazy potencjału inwestycyjnego dla rynku lokalnego i międzynarodowego Współpraca z instytucjami samorządu gospodarczego o podobnym zakresie działania w kraju i zagranicą. Prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, reklamowej, szkoleniowej Specjalne oferty szkoleniowe, wymiany wiedzy, spotkania, konferencje Tworzenie wzajemnej platformy wymiany informacji i bazy danych Tworzenie wzajemnej sieci współpracy Program Partnerski Udział w projektach współfinansowanych z funduszy zewnętrznych ( EFS, Fundusze Grantowe ) Udział w kampaniach informacyjnych ( między innymi z zakresu podatków, prawa czy pozyskiwania finansowania )

Tagi

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Stowarzyszenie Academia Economica

NIP: 7743211206

Adres www: http://www.saeplock.pl

Obszary współpracy

Doradztwo technologiczne
Doradztwo finansowe
Doradztwo prawne
Doradztwo podatkowe
Doradztwo – inne

Doświadczenie


Dodano 12 maja 2021 16:41

Wróć na stronę "Bazy"