Baza technologii


Logo wpisu Suspension Kinetic Energy Recovery System

Suspension Kinetic Energy Recovery System

Marek Sacharczuk

Opis technologii / usługi

Urządzenie SKERS jest generatorem energii elektrycznej dedykowanym dla pojazdów elektrycznych oraz hybrydowych i pozwala zwiększyć ich zasięg lub ograniczyć ilość potrzebnych akumulatorów. Urządzenie Suspension Kinetic Energy Recovery System pozwala na konwersję energii kinetycznej zawieszenia pojazdu samochodowego na energię elektryczną, dzięki zmianie oscylacyjnego ruchu zawieszenia o zmiennej amplitudzie i okresie na ruch obrotowy w jednym kierunku i ustabilizowanym momencie obrotowym oraz prędkości obrotowej. W tym celu w urządzeniu zastosowane zostało koło zamachowe, które pełni rolę magazynu energii oraz stabilizuje moment obrotowy i prędkość obrotową. Koło zamachowe napędzane jest ruchem zawieszenia i napędza generator energii elektrycznej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie urządzenia SKERS w pojazdach elektrycznych pozwala na zwiększenie ich zasięgu. Dzięki wykorzystaniu traconej dotąd energii kinetycznej zawieszenia pojazdu możliwe jest zwiększenie zasięgu pojazdów elektrycznych. Urządzenie wyróżnia się spośród znanych dotąd tym, że generuje energię elektryczną, także podczas poruszania się pojazdu ze stałą prędkością i podczas przyspieszania, co do tej pory nie było możliwe. W tej chwili znane są układy do odzysku energii jedynie podczas hamowania pojazdu.

Zastosowanie rynkowe

Urządzenie SKERS jest przeznaczone do pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"