Baza technologii


Logo wpisu Suspensja zawierająca nanocząstki srebra albo złota albo ich mieszaninę i sposób jej otrzymywania

Suspensja zawierająca nanocząstki srebra albo złota albo ich mieszaninę i sposób jej otrzymywania

Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nanosrebra i nanozłota przy użyciu wodnego ekstraktu z owoców dzikiej róży, białych winogron i rdestu ptasiego. Substancje wyekstrahowane z w/w roślin pełnią rolę reduktora jonów srebra i złota i jednocześnie stanowią czynnik stabilizujący powstałe cząstki srebra i złota, zapobiegając ich aglomeracji i hamując ich rozrost tak, aby ich rozmiar nie przekraczał 100 nm. Zaproponowana metoda polega na przeprowadzeniu procesu redukcji chemicznej jonów srebra i złota. Opracowano sposób pozyskiwania suspensji nanosrebra i nanozłota, w którym rolę substancji redukujących spełniają m.in. kwasy elagowy, galusowy, askorbinowy, antocyjany lub ich mieszanina, a obecność związków śluzowych, peptydowych i biopolimerów pozwala na efektywną stabilizację powstających produktów. Surowcami, w których naturalnie znajdują się w/w substancje są dzika róża, białe winogrona i rdest ptasi. Substancje czynne pozyskiwane są na drodze ekstrakcji w fazie wodnej. Zaproponowany sposób pozwala na potraktowanie metody jako proekologicznej. Poprzez dobór odpowiednich parametrów procesu, możliwa jest modyfikacja kształtu i rozmiaru nanocząstek, co daje możliwość pełnej kontroli właściwości fizykochemicznych produktu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Nanosrebro i nanozłoto znane są dzięki swoim właściwościom biobójczym. Właściwości antymikrobiologiczne nanosrebra i nanozłota doceniane są szczególnie w tych dziedzinach życia, w których ważna jest antyseptyka, tj. w medycynie, farmacji, kosmetologii, bioinżynierii, botanice, przemysłach budowlanym, tekstylnym, spożywczym i innych.

Zastosowanie rynkowe

Produkt, którego receptura bazuje na ekstraktach roślinnych, może znaleźć zastosowanie przede wszystkim w chemii kosmetycznej lub sanitarnej, przemysłach tekstylnym, rolnym lub w przemyśle materiałów opakowaniowych do żywności itp. W dziedzinach tych konieczne jest używanie składników bezpiecznych dla człowieka. Proponowana suspensja stanowi produkt niezagrażający środowisku naturalnemu i organizmom żywym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska

NIP: 6750006257

Adres www: http://www.pk.edu.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"