Baza technologii


Logo wpisu SWS - System wspomagania służb BHP

SWS - System wspomagania służb BHP

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii / usługi

System SWS zapewnia kompleksową obsługę dokumentowania wypadków oraz prowadzenia analiz statystycznych wypadków. Dokumenty składające się na dokumentację powypadkową mają postać intuicyjnych formularzy, wyposażonych w szereg rozwiązań ułatwiających wprowadzanie dużej ilości (często powtarzających się) danych. Zaimplementowane mechanizmy autouzupełniania znacząco usprawniają wypełnianie dokumentacji. Mechanizmy autoryzacji i zatwierdzania wprowadzonych danych zapewniają bezpieczeństwo zbieranych danych. System zawiera ponadto szereg opcji pozwalających na drukowanie wymaganych dokumentów, zgodnie ze stosowanymi w zakładzie formularzami oraz dołączanie do systemu skanów dokumentów, które dostępne są jedynie w wersji papierowej. System posiada rozbudowany moduł analizy wypadkowej pozwalający przeglądać statystyki wypadków w aspekcie różnorodnych kryteriów. Pozwala również identyfikować i śledzić trendy oraz definiować sytuacje alarmowe. Dodatkową funkcją dostępną w ramach systemu jest możliwość identyfikowania lokalizacji wypadku na mapie cyfrowej. Wskazana lokalizacja zostaje zaznaczona jako punkt. Zdefiniowano odrębny kolor punktu, w zależności od rodzaju wypadku: śmiertelnego, ciężkiego lub powodującego czasową niezdolność do pracy. Widok mapy z oznaczonymi miejscami, w których wystąpiły wypadki pozwala zlokalizować miejsca i rejony szczególnie niebezpieczne. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem - http://komag.eu/oferta/modelowanie-i-ergonomia/sws

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przyjazny, intuicyjny interfejs. Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji powypadkowej. Możliwości szybkiego przeprowadzania analiz statystycznych i wizualizacja ich wyników w czytelnej formie. Rozwiązania umożliwiające kontrolę postępu prac nad opracowaniem kompletu wymaganych dokumentów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"