Baza technologii


Logo wpisu SWS - System wspomagania służb BHP

SWS - System wspomagania służb BHP

INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

Opis technologii

System SWS zapewnia kompleksową obsługę dokumentowania wypadków oraz prowadzenia analiz statystycznych wypadków. Dokumenty składające się na dokumentację powypadkową mają postać intuicyjnych formularzy, wyposażonych w szereg rozwiązań ułatwiających wprowadzanie dużej ilości (często powtarzających się) danych. Zaimplementowane mechanizmy autouzupełniania znacząco usprawniają wypełnianie dokumentacji. Mechanizmy autoryzacji i zatwierdzania wprowadzonych danych zapewniają bezpieczeństwo zbieranych danych. System zawiera ponadto szereg opcji pozwalających na drukowanie wymaganych dokumentów, zgodnie ze stosowanymi w zakładzie formularzami oraz dołączanie do systemu skanów dokumentów, które dostępne są jedynie w wersji papierowej. System posiada rozbudowany moduł analizy wypadkowej pozwalający przeglądać statystyki wypadków w aspekcie różnorodnych kryteriów. Pozwala również identyfikować i śledzić trendy oraz definiować sytuacje alarmowe. Dodatkową funkcją dostępną w ramach systemu jest możliwość identyfikowania lokalizacji wypadku na mapie cyfrowej. Wskazana lokalizacja zostaje zaznaczona jako punkt. Zdefiniowano odrębny kolor punktu, w zależności od rodzaju wypadku: śmiertelnego, ciężkiego lub powodującego czasową niezdolność do pracy. Widok mapy z oznaczonymi miejscami, w których wystąpiły wypadki pozwala zlokalizować miejsca i rejony szczególnie niebezpieczne. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem - http://komag.eu/oferta/modelowanie-i-ergonomia/sws

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Przyjazny, intuicyjny interfejs. Automatyzacja procesu tworzenia dokumentacji powypadkowej. Możliwości szybkiego przeprowadzania analiz statystycznych i wizualizacja ich wyników w czytelnej formie. Rozwiązania umożliwiające kontrolę postępu prac nad opracowaniem kompletu wymaganych dokumentów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG

NIP: 6310200794

Adres www: http://www.komag.eu

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"