Baza technologii


Logo wpisu Syntetyczne geny kodujące peptydy mielinowe, sposób otrzymywania tych genów, sposób wytwarzania peptydów mielinowych w układzie mikrobiologicznym (bakteryjnym) oraz ich zastosowania do indukcji specyficznej tolerancji pokarmowej

Syntetyczne geny kodujące peptydy mielinowe, sposób otrzymywania tych genów, sposób wytwarzania peptydów mielinowych w układzie mikrobiologicznym (bakteryjnym) oraz ich zastosowania do indukcji specyficznej tolerancji pokarmowej

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Stwardnienie rozsiane jest chorobą destrukcyjną centralnego układu nerwowego, która dotyka głównie ludzi młodych, miedzy 20 a 40 rokiem życia. Wykorzystanie bakterii fermentacji mlekowej, jako fabryk biologicznych produkujących peptydy mielinowe jest bardzo atrakcyjne naukowo i aplikacyjnie. Prezentuje wiele korzystnych cech medyczno-farmakologicznych. Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania syntetycznych genów kodujących niskocząsteczkowe peptydy mielinowe, pochodnych fragmentów białek rdzenia kręgowego ssaków oraz sposób ich mikrobiologicznego wytwarzania w bakteriach mlekowych, w celu opracowania preparatów pojedynczych i skojarzonych peptydów do stosowania w medycynie do indukcji specyficznej tolerancji pokarmowej.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Preparat mikrobiologiczny (tzw. szczepionka doustna) to rozwiązanie, które jest łatwe i tanie do wytworzenia. Dodatkowym atutem jest bezpieczeństwo - aplikacja masowa w której wykorzystuje się bezpieczne bakterie mlekowe.

Zastosowanie rynkowe

Jako lek lub suplement łagodzący przebieg choroby, probiotyk.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"