Baza technologii


Logo wpisu System chłodzenia cieczowego elektroniki

System chłodzenia cieczowego elektroniki

ELLIPSIS ENERGY SP. Z O.O.

Opis technologii / usługi

System chłodzenia cieczowego wykorzystywany może być do różnego rodzaju celów: chłodzenie maszyn przemysłowych lub ich elementów, chłodzenie na potrzeby socjalno-bytowe (wentylacja i klimatyzacja), chłodzenie urządzeń elektronicznych (serwerownie IT). System chłodzenia realizuje obieg hydrauliczny, który składa się z pojemników, w których znajduje się pracująca elektronika. Pojemniki wypełnione są cieczą chłodzącą. Pojemniki umożliwią łatwy dostęp do elementów lub urządzeń ulegających szybkiemu zużyciu. Jest to szczególnie korzystne w przypadku urządzeń IT, ponieważ w jednym pojemniku może znajdować się kilka takich urządzeń, a wymagają one ciągłego chłodzenia.

Zastosowanie rynkowe

W przypadku urządzeń elektronicznych, w konsekwencji przemian termodynamicznych, w wyniku oporu przepływu prądu elektrycznego 100% energii elektrycznej pobieranej z sieci zamieniane jest na ciepło odpadowe. Standardowym sposobem chłodzenia tych urządzeń jest wprowadzenie w obieg powietrza znajdującego się w ich otoczeniu (w pomieszczeniu) za pomocą wentylatorów. Jest to metoda wymagająca dodatkowego systemu chłodzenia, aby utrzymywać temperaturę otoczenia urządzeń elektronicznych na stałym poziomie. Stosowanie powietrza w otwartym obiegu (powietrze zewnętrzne) jest kłopotliwe ze względu na zanieczyszczenia mechaniczne oraz wilgoć. Rozwiązaniem problemu jest zastosowanie cieczowego systemu chłodzenia urządzeń elektronicznych. Wymogiem technologicznym jest w tym przypadku fabryczne przystosowanie urządzenia lub stosowanie cieczy nieprzewodzących (np. olej transformatorowy), które są obojętne dla urządzeń elektronicznych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: ELLIPSIS ENERGY SP. Z O.O.

NIP: 7010488739

Adres www: http://www.ellipsisenergy.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"