Baza technologii


Logo wpisu System do mapowania plonu oparty o pracę prasy rolującej

System do mapowania plonu oparty o pracę prasy rolującej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Mapowanie plonu zgodnie z technologią odbywa się podczas pracy prasy rolującej za pomocą trakera, który wykonuje pomiar co 5 sekund, rejestrując i wysyłając aktualne współrzędne położenia pojazdu co 20 sekund, równolegle mierzy się prędkość przemieszczania prasy, a także określa się wysokość pokosu, Uzyskane wyniki zestawia się ze zmierzoną dla danego położenia pojazdu wilgotnością przetwarzanej biomasy, a po uzyskaniu informacji o zakończeniu formowania się beli otwiera się komorę prasy. Otwarcie komory prasy uruchamia system pomiaru wagi, a jej zamknięcie go wyłącza. W tym samym czasie równolegle zapisywane są uzyskane wyniki wagi wraz z jej położeniem w postaci współrzędnych pochodzących z trakera.

System mapowania plonu oparty o pracę prasy rolującej składający się z:
- trakera –znanego np. w logistyce, systemu ustalającego chwilowe miejsce położenia - przemieszczania się prasy, wraz z rejestracją danych, który zamocowany jest trwale do dowolnego elementu konstrukcyjnego prasy lub ciągnika,
- zamontowanego w układzie jezdnym, w bezpośredniej bliskości koła jezdnego czujnika zbliżeniowego lub kątowego mierzącego prędkość jazdy, którą w proponowanym systemie wyznacza się w oparciu o zliczanie ilości obrotów koła,
- co najmniej jednego czujnika ultradźwiękowego, jaki zamontowany jest 80-100 cm nad terenem, bezpośrednio pod zaczepem prasy lub bezpośrednio przed traktorem,
- czujnika wilgotności biomasy,
- czterech belek tensometrycznych jakie są rozmieszonych w narożnikach ruchomej platformy, i zestawionych z nimi czujnika otwarcia komory prasy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Podczas zbioru biomasy przez prasę wykonywane są pomiary w systemie ciągłym, w tym pomiary: wysokości pokosu, wilgotności względnej biomasy czy prędkości jazdy. Mając te dane wraz z informacją o miejscu wykonania pomiaru, system wykonuje w końcowym etapie zbioru, tj. po uformowaniu beli, pomiar jej masy. W ten sposób uzyskuje się informacje o ilości przepływającej biomasy na całej długości przejazdu prasy. W efekcie końcowym uzyskuje się dane, które wprowadzone do dowolnego programu zarządzającego danymi przestrzennymi pozwalają stworzyć mapę plonowania.

Zastosowanie rynkowe

Do głównych odbiorców przedmiotowej Technologii zaliczyć można przedsiębiorstwa związane z przemysłem rolniczym, a dokładnie producentów maszyn rolniczych. Do odbiorców wynalazku można również zaliczyć podmioty zajmujące się szeroko pojętymi systemami zbierania danych w rolnictwie precyzyjnym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 6

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 24 lutego 2023 14:23

Wróć na stronę "Bazy"