Baza technologii


Logo wpisu System do monitorowania jakości ścieków i ilości osadów w przydomowych oczyszczalniach ścieków

System do monitorowania jakości ścieków i ilości osadów w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Przedmiotem technologii jest system do monitorowania jakości ścieków i ilości osadów w przydomowych oczyszczalniach ścieków według wynalazku składa się z umieszczonych w zbiorniku osadnika wstępnego/gnilnego i na jego wylocie z osadnika czujników. Czujnikami są czujniki mętności w szczególności czujniki optyczne, 30 ultradźwiękowe lub radarowe. Każdy czujnik składa się ze źródła sygnału, na przykład źródła światła oraz detektora, prostopadle do którego skierowana jest wiązka sygnału. Przy czym źródło sygnału i detektor są korzystnie umieszczone we wspólnej obudowie, a pomiędzy nimi przepływa zawartość zbiornika POŚ, albo cieczy przepływającej przez skrzynkę rozdzielczą lub armaturę odprowadzającą odciek badanej cieczy. Korzystnie, gdy czujnik mętności jest umieszczony pod kątem 90 stopni do kierunku przepływu ścieków. Korzystnie gdy w przypadku zastosowania czujnika światła, jest umieszczony pod kątem 90 stopni 5 do źródła światła.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W przypadku oczyszczalni biologicznych kontrola ilości i kondycji osadu nadmiernego, jest bardzo istotna. Ilość osadu czynnego/nadmiernego powinna być stała – jej stężenie nie powinno ulegać zmianie. Ilość osadu wpływa na jego wiek w POŚ, co dla zadanych parametrów pracy POŚ ma bezpośrednie przełożenie na sprawność usuwania zanieczyszczeń w ściekach.

Zastosowanie rynkowe

We wszystkich systemach przydomowych oczyszczalni ścieków (POŚ), tych wyposażonych w osadnik gnilny i złoże rozsączające (drenaż), jak i tych bardziej zaawansowanych - osadnik wstępny, komora biologicznego oczyszczania ścieków, występuje problem z monitorowaniem ilości osadów wstępnych i nadmiernych, monitorowania procesów oczyszczania ścieków, a także jakości ścieków oczyszczonych. Brak ciągłej kontroli nad systemami POŚ prowadzi do ich awarii, skażenia środowiska lub emisji odorów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Poznań, woj. wielkopolskie

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku
Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

TRL 5

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 24 lutego 2023 11:54

Wróć na stronę "Bazy"