Baza technologii


Logo wpisu System dyspozytorski dla stacji geofizyki górniczej Hestia.

System dyspozytorski dla stacji geofizyki górniczej Hestia.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Opis technologii / usługi

Hestia jest systemem dyspozytorskim dedykowanym stacjom geofizyki górniczej, składającym się z modułu oceny zagrożenia sejsmicznego oraz modułu wizualizacji zagrożeń na mapach pokładowych kopalni. System jest pierwszym i jedynym tego typu oprogramowaniem, które pełni rolę integratora danych pochodzących z różnych układów pomiarowych (głównie sejsmicznych i sejsmoakustycznych). W module oceny zaimplementowano cztery (dopuszczone odpowiednimi przepisami) metody oceny zagrożenia sejsmicznego, łącznie z najważniejszą metodą kompleksową, której wynik determinuje poziom zagrożenia tąpaniami w wyrobisku górniczym. System Hestia umożliwia również generowanie różnego rodzaju raportów i zestawień (w tym raportów projektowanych przez użytkownika). Moduł wizualizacji bazuje na technologii GIS i zawiera zarówno narzędzia do rysowania map pokładowych (zgodnie z wymaganiami formalnymi dotyczącymi wyglądu tych map), jak i wizualizacji na tych mapach zarejestrowanych wstrząsów sejsmicznych, zaznaczania obszarów o podwyższonym zagrożeniu oraz umieszczania na tle map pokładowych wygenerowanych map tomograficznych. Moduł wizualizacji udostępnia pełną funkcjonalność systemów GIS (mierzenie odległości, warstwową strukturę mapy, rysowanie w skali i układzie współrzędnych etc.).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W module oceny zawarto również innowacyjne narzędzie do generowania tzw. map tomograficznych, które wykorzystuje się do dodatkowej analizy zagrożenia w określonych obszarach kopalni; mapy tomograficzne generowane są na podstawie analizy czasów przejścia fali sejsmicznej od epicentrum wstrząsu do urządzeń pomiarowych (sejsmometrów), za pomocą metody inwersji probabilistycznej. Mapa odzwierciedla prędkość rozchodzenia się fali sejsmicznej w górotworze, miejsca o dużych różnicach prędkości identyfikowane są jako szczególnie niebezpieczne. System Hestia pracuje we wszystkich polskich kopalniach węgla kamiennego, w których konieczna jest ocena zagrożenia tąpaniami oraz w 20 kopalniach chińskich zmagających się z tego typu zagrożeniami. Hestia może zarządzać pomiarami pochodzącymi z wielu kopalń.

Zastosowanie rynkowe

kopalnie węgla kamiennego

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

NIP: 6340125399

Kraj: Polska

Adres www: http://www.emag.lukasiewicz.gov.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"