Baza technologii


Logo wpisu System dyspozytorski dla stacji geofizyki górniczej Hestia.

System dyspozytorski dla stacji geofizyki górniczej Hestia.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

Opis technologii

Hestia jest systemem dyspozytorskim dedykowanym stacjom geofizyki górniczej, składającym się z modułu oceny zagrożenia sejsmicznego oraz modułu wizualizacji zagrożeń na mapach pokładowych kopalni. System jest pierwszym i jedynym tego typu oprogramowaniem, które pełni rolę integratora danych pochodzących z różnych układów pomiarowych (głównie sejsmicznych i sejsmoakustycznych). W module oceny zaimplementowano cztery (dopuszczone odpowiednimi przepisami) metody oceny zagrożenia sejsmicznego, łącznie z najważniejszą metodą kompleksową, której wynik determinuje poziom zagrożenia tąpaniami w wyrobisku górniczym. System Hestia umożliwia również generowanie różnego rodzaju raportów i zestawień (w tym raportów projektowanych przez użytkownika). Moduł wizualizacji bazuje na technologii GIS i zawiera zarówno narzędzia do rysowania map pokładowych (zgodnie z wymaganiami formalnymi dotyczącymi wyglądu tych map), jak i wizualizacji na tych mapach zarejestrowanych wstrząsów sejsmicznych, zaznaczania obszarów o podwyższonym zagrożeniu oraz umieszczania na tle map pokładowych wygenerowanych map tomograficznych. Moduł wizualizacji udostępnia pełną funkcjonalność systemów GIS (mierzenie odległości, warstwową strukturę mapy, rysowanie w skali i układzie współrzędnych etc.).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

W module oceny zawarto również innowacyjne narzędzie do generowania tzw. map tomograficznych, które wykorzystuje się do dodatkowej analizy zagrożenia w określonych obszarach kopalni; mapy tomograficzne generowane są na podstawie analizy czasów przejścia fali sejsmicznej od epicentrum wstrząsu do urządzeń pomiarowych (sejsmometrów), za pomocą metody inwersji probabilistycznej. Mapa odzwierciedla prędkość rozchodzenia się fali sejsmicznej w górotworze, miejsca o dużych różnicach prędkości identyfikowane są jako szczególnie niebezpieczne. System Hestia pracuje we wszystkich polskich kopalniach węgla kamiennego, w których konieczna jest ocena zagrożenia tąpaniami oraz w 20 kopalniach chińskich zmagających się z tego typu zagrożeniami. Hestia może zarządzać pomiarami pochodzącymi z wielu kopalń.

Zastosowanie rynkowe

kopalnie węgla kamiennego

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG

NIP: 6340125399

Adres www: http://www.ibemag.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Strzeżone know-how
Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"