Baza technologii


Logo wpisu System magazynowania energii elektrycznej BESS

System magazynowania energii elektrycznej BESS

Instytut Elektrotechniki

Opis technologii / usługi

System BESS umożliwia magazynowanie energii elektrycznej generowanej przez źródła energii odnawialnych o mocy ok. 1MW. Energia przechowywana jest w akumulatorach i jest pobierana z nich w chwili gdy jest na nią zapotrzebowanie. Pojemność zastosowanych akumulatorów umożliwia zgromadzenie energii na poziomie ok. 1,5 MWh. Możliwość magazynowania dużych ilości energii elektrycznej z instalacji energii odnawialnych np. fotowoltaiki i wykorzystanie tej energii po zmroku.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Możliwość magazynowania dużych ilości energii elektrycznej z instalacji energii odnawialnych np. fotowoltaiki i wykorzystanie tej energii po zmroku. Na chwilę obecną systemy energii odnawialnej dużych mocy oddają energię bezpośrednio do sieci energetycznej. Powoduje to zaburzenia jej pracy związane z chwilowymi potrzebami przesyłania ogromnych ilości mocy. Stosując magazyn energii umożliwiamy ustabilizowanie współpracy S.E.E z instalacjami energii odnawialnej. Stosowanie instalacji energii odnawialnych dużych mocy wiąże się z niestabilnością systemu energetycznego oraz wahaniami napięcia w sieciach, do których te instalacje są podłączone. Nieprzewidywalność dostaw energii ze źródeł odnawialnych powoduje duże problemy w zarządzaniu całością Systemu Elektro-Energetycznego. Zaproponowany system umożliwia budowę w dwóch opcjach:  opcja szeregowa, gdzie całość energii przekazywana jest przez system BESS, natomiast akumulator jest elementem pośredniczącym  opcja równoległa, gdzie źródło odnawialne bezpośrednio zasila odbiornik. Energia ze źródła odnawialnego w fazie początkowej ładuje zasobnik akumulatorowy, a następnie po naładowaniu uzupełnia zapotrzebowanie na energię w chwili mniejszej dostępności energii odnawialnej.

Zastosowanie rynkowe

- zasobnik energii - falownik -magazynowanie energii

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Elektrotechniki

NIP: 5250007684

Adres www: http://www.iel.waw.pl

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"