Baza technologii


Logo wpisu System Modulo beton

System Modulo beton

Centrum Technologii Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Coraz bardziej powszechna jest świadomość konieczności ograniczania ilości produkowanych odpadów lub - jeżeli już powstaną - traktowania ich jako zasobu. Wprawdzie w dziedzinie tej dokonał się już istotny postęp, jednakże wciąż daje się zaobserwować znaczny potencjał poprawy. Potencjał ten może być wykorzystany poprzez zastosowanie przyjaznych użytkownikom systemów zbierania i segregowania odpadów, co z kolei wspiera ich zaangażowanie w funkcjonowanie tego systemu. Centra Recyclingu stanowiące zaawansowaną technicznie formę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów w widoczny dla użytkowników sposób polepszają jakość pozyskiwanych odpadów, natomiast elastyczność w zakresie rozwiązań projektowych, którą oferuje system Modulo Beton umożliwia wdrożenie szerokiego zakresu opcji sortowania oraz realizację celów recyklingu. Technologia Modulo Beton oparta jest bowiem o prefabrykowane, modułowe elementy betonowe będące podstawą systemu oraz szereg dodatkowych rozwiązań zwiększających jego funkcjonalność i efektywność. Podstawowe zalety Centrów Recyklingu w systemie Modulo Beton to: Funkcjonalność, Elastyczność, Estetyka, Szybka realizacja, Rozwiązanie szeroko sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej;

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Funkcjonalność System Modulo Beton zapewnia wygodę, bezpieczeństwo i funkcjonalność dla jego użytkowników. Szereg rozwiązań dodatkowych, jak podgrzewane podjazdy, czy system wrzutni pozwalają zoptymalizować funkcjonowanie obiektu. Dodatkowo przestrzeń poniżej konstrukcji Modulo Beton może zostać wykorzystana, np. jako powierzchnia magazynowa (np. na odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny itp.) lub jako punkt przygotowania i odbioru sprzętu nadającego się do ponownego użycia (w ramach realizacji zasady 3R). Elastyczność Oferowane przez Modulo Beton podstawowe typoszeregi elementów konstrukcyjnych są punktem wyjścia do doboru konfiguracji systemu. Centrum Recyklingu wykonane z bloków Modulo Beton może być w dowolnym czasie rekonfigurowane lub uzupełniane w miarę zwiększających się wymagań legislacyjnych i prawnych. W przypadku zmiany ustawodawstwa lub potrzeb rynku możliwa jest zmiana rodzaju zbieranego materiału w każdym kontenerze lub dodanie kolejnego stanowiska i rampy, jeśli pozwala na to dostępna powierzchnia. Stacja Modulo Beton może być projektowana i stopniowo rozwijana w dopasowaniu do potrzeb operatora i użytkownika. Estetyka Elementy Modulo Beton oraz akcesoria, zapewniające wysoką estetykę otoczenia, są dostosowane do potrzeb klienta: poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu w każdej lokalizacji można optymalnie wkomponować architekturę stacji Modulo Beton. Elementy betonowe mogą być dostosowane pod względem kolorystycznym przy uwzględnieniu uwarunkowań lokalnych i optymalnie wkomponowane w otoczenie. Powierzchnie betonowe są również łatwe w utrzymaniu oraz odporne na zużycie i korozję. Szybka realizacja Modułowe systemy Modulo Beton pozwalają ograniczyć do minimum czas budowy Centrum Recyklingu. Elementy Modulo Beton są projektowane w formie łatwej do transportowania – dostawa i instalacja zajmuje zazwyczaj kilka dni. Mobilność elementów umożliwia w razie potrzeby ich przestawienie lub przenoszenie. Rozwiązanie szeroko sprawdzone w praktyce Od wdrożenia koncepcji we Francji w 2004r. system Modulo Beton udowodnił, iż stanowi idealne rozwiązanie, pozwalające na rekonfigurowanie instalacji stosownie do zmieniających się potrzeb i wymagań prawnych. Centra Recyklingu Modulo Beton istnieją obecnie w ponad 46 krajach na świecie (ponad 300 funkcjonujących obiektów opartych na koncepcie Modulo Beton).

Zastosowanie rynkowe

gospodarka odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych, komunalna, środowisko

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Technologii Sp. z o.o.

NIP: 6762478074

Kraj: Polska

Adres www: http://www.ctre.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"