Baza technologii


Logo wpisu System ochrony personalnej

System ochrony personalnej

Emtel System Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Aktywny System Ochrony Personalnej poprawia bezpieczeństwo osób pracujących w środowisku potencjalnie niebezpiecznym i przez to narażonych na ryzyko utraty zdrowia lub życia. Niezależnie od miejsca czy rodzaju wykonywanej pracy, osoba wyposażona w urządzenie typu telefon komórkowy z aplikacją alarmową może mieć pewność, że w sytuacji zagrożenia natychmiast powiadomieni zostaną pracownicy odpowiedzialni za udzielanie jej pomocy. Dla zapewnienia funkcjonalności alarmowych na telefonie instalowana jest aplikacja TechLink Mobile, która poza funkcjami alarmowymi służy do interaktywnego zarządzania zdarzeniami (przyjmowania do obsługi, zakańczania obsługi zdarzenia, generowania nowych zdarzeń itp). Rozwiązanie znajduje szczególne zastosowanie w obszarach utrzymania ruchu i produkcji, gdzie pracownicy wykonują często pracę samodzielnie i bez nadzoru. Dzięki zastosowaniu urządzeń w wykonaniu beziskrowym (EX) istnieje możliwość ochrony pracownika również w strefach zagrożenia wybuchem. Telefon komórkowy z aplikacją TechLink Mobile umożliwia wygenerowanie 4 rodzajów alarmu: Alarm upadku, który aktywuje się automatycznie, kiedy telefon z odpowiednią siłą uderzy o podłoże. Alarm bezruchu, który aktywuje się automatycznie, kiedy telefon pozostanie nieporuszony przez zaprogramowany okres czasu. Alarm przycisku, który aktywowany jest manualnie przez pracownika poprzez wciśnięcie na telefonie przycisku alarmowego. Alarm czasowy, który aktywuje się automatycznie, jeżeli pracownik pozostaje w określonej strefie dłużej, niż zostało to zaprogramowane. Funkcja pre-alarmu umożliwia skasowanie alarmu przed aktywacją, jeżeli został on wygenerowany przypadkowo (np. upuszczenie telefonu), co zapobiega generowaniu fałszywych alarmów. Alarmy poprzez sieć radiową (GSM) trafiają do Platformy Integracyjnej Techlink, która w zależności od typu, miejsca i czasu wygenerowania alarmu uruchamia odpowiednią procedurę ratunkową zgodnie z zasadą 4W. Zasada 4W określa sposób dystrybucji zadań, tzn. Właściwa informacja powinna trafić do Właściwej osoby we Właściwym czasie i we Właściwy sposób, dzięki czemu możliwa jest szybka reakcja w sytuacji zagrożenia. Platforma Integracyjna zapewnia następujące sposoby dystrybucji informacji: Powiadomienie Interaktywne (na telefony komórkowe z aplikacją TechLink Mobile) Wizualizacja Interaktywna (na ekran komputera - TechLink Web ) SMS E-mail Sygnalizacja akustyczno-optyczna obrazujący dystrybucję informacji.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Lokalizacja pracownika zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków, umożliwiająca dokładne określenie miejsca wypadku, dzięki czemu czas reakcji i udzielenia pomocy poszkodowanemu jest skrócony do minimum. Realizacja funkcji lokalizacji jest możliwa dzięki użyciu zarówno technologii GPS jaki i lokalizatorów TechLink Beacon, które umożliwiają podział obszaru wewnątrz obiektu na strefy lokalizacyjne. Powiadomienia Interaktywne i Wizualizacja Interaktywna zapewniające skuteczne poinformowanie osób odpowiedzialnych za udzielenie pomocy oraz umożliwiająca efektywną koordynację akcji ratunkowej. Aktywny System Ochrony Personalnej podnosi poziom bezpieczeństwa pracowników i jednocześnie obniża ryzyko wystąpienia sytuacji, w których pomoc nie dociera do poszkodowanego na czas. Przekłada się to bezpośrednio na zmniejszenie kosztów zarówno finansowych jak i wizerunkowych przedsiębiorstwa.

Zastosowanie rynkowe

System ochrony personalnej oparty o Platformę Integracyjną TechLink jest wdrażany wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zagrożeniem zdrowia i życia człowieka. Dotyczy to szczególnie pracowników, którzy poruszają się po terenie firmy, często samotnie w miejscach o podwyższym poziomie zagrożenia (Lone Worker). Zastosowanie technologii polega na wyposażeniu określonych pracowników narażonych na niebezpieczeństwo w telefony komórkowe z funkcją alarmową oraz wdrożeniu Platformy Integracyjnej TechLink zapewniającej skuteczną dystrybucję informacji alarmowych.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Emtel System Sp. z o.o.

NIP: 7811829836

Adres www: http://www.emtel-system.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"