Baza technologii


Logo wpisu System wskazywania numerów zatrzymujących się wagonów na peronie

System wskazywania numerów zatrzymujących się wagonów na peronie

Dominik Kozik

Opis technologii / usługi

Zatrzymujące się przy peronach pociągi posiadają różne numery wagonów. Pasażerowie często po zatrzymaniu się pociągu szukają właściwego numeru wagonu co spowalnia odjazd pociągu. Wskazanie pasażerom miejsca na peronie gdzie zatrzyma się wagon o określonym numerze przed przyjazdem pociągu przyspieszy wsiadanie pasażerów. Numer wagonu zatrzymującego się w danym miejscu peronu może być wyświetlony na krawędzi peronu za pomocą rzutnika lub wyświetlacza wbudowanego w płytę peronu. Dane wprowadzane do systemu – rozmieszczeniu poszczególnych wagonów w zatrzymujących się pociągach przekazywane będą za pomocą sygnału wi-fi.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyści: zwiększenie komfortu korzystania z transportu kolejowego przez pasażerów, skrócenie czasu odjazdu pociągu poprzez sprawniejsze zajmowanie miejsc przez pasażerów, zwiększenie innowacyjności dworców kolejowych.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w przemyśle transportowym, budownictwie jako nawigacja dla pasażera na krawędzi peronu za pomocą rzutnika lub wyświetlacza wbudowanego w płytę peronu określającego: numer zatrzymującego się wagonu przy krawędzi peronowej. Funkcja systemu może zostać rozszerzona o wyświetlanie numeru pociągu, informacji o stanu zajętości toalet, odjazdach/ przyjazdach pociągów na określony peron.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"