Baza technologii


Logo wpisu System wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

System wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Opis technologii / usługi

Rozwiązanie dotyczy systemu wspomagania skanowania dużych obiektów 3D w środowisku rozszerzonej rzeczywistości. Skanowanie dużych obiektów architektoniczno - inżynierskich jest obecnie wykorzystywane w branży architektonicznej w celu sporządzania dokumentacji budowlanej oraz wizualizacji. W przypadku skanowania dużych obiektów oraz obiektów, które posiadają wewnętrzną strukturę zachodzi potrzeba ustawienia skanera w wielu miejscach pomiarowych. Obecnie trudne jest określenie dokładnych współrzędnych przestrzennych położenia skanera podczas pomiaru oraz o wzajemnym położeniu stanowisk pomiarowych względem siebie pozwalających na wygenerowanie chmury punktów całego budynku. W tym celu należy skorzystać ze specjalistycznego sprzętu geodezyjnego bądź definiowania współrzędnych poprzez umieszczenie znaczników pomiarowych, które wstępnie umieszcza stanowisko w przestrzeni. Oba rozwiązania wymagają dodatkowego nakładu pracy oraz czasu. Kolejnym zagadnieniem jest fakt, iż skanowane są wszystkie obiekty, nawet te nieistotne z punktu widzenia ostatecznego wyniku. Proponowany system wykorzystując technologię AR pozwala rozwiązać te problemy.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Technologia w wersji podstawowej prowadzi do bardziej optymalnego rozmieszczenia punktów pomiarowych w procesie skanowania laserowego 3D. W wersji rozszerzonej - z wykorzystaniem autonomicznej platformy, usprawni sam proces skanowania. Proponowane rozwiązanie jest nowatorskie w następujących obszarach: a)zastosowanie rozszerzonej rzeczywistości do wspomagania procesu planowania sesji pomiarowej w zakresie oznaczania punktów skanowania jak i obszarów nieistotnych, b)określenie wstępnej pozycji skanerów, c) zastosowanie autonomicznej platformy umożliwiającej automatyczne skanowanie obiektów. Obecnie proces skanowania dużych obiektów 3D jest wykonywany ręcznie w zakresie planowania jak i rozmieszczania skanerów dookoła jak i wewnątrz obiektów. Proponowane rozwiązanie idzie krok dalej i bazując na rozwiązaniach z zakresu VR, robotyki i sztucznej inteligencji wprowadza na rynek kompleksowy produkt znacznie usprawniający i obniżający koszt świadczenia usług skanowania 3D. Koszty wdrożenia i utrzymania takiego rozwiązania będą wielokrotnie niższe dla usługodawców niż inwestycje w zakup kolejnych skanerów, podobnie koszty osobowe związane ze świadczeniem usług.

Zastosowanie rynkowe

Stworzona technologia znajdzie zastosowanie w usłudze skanowania 3D z wykorzystaniem skanerów laserowych. Zastosowanie jej wpłynie na skrócenie procesu skanowania oraz przetwarzania danych. Przy obecnie wykorzystywanych metodach przy większych obiektach łączny czas skanowania może wynieść nawet kilka dni, a czas przetwarzania danych jest kilkukrotnie dłuższy. Proponowane rozwiązanie może być wykorzystywane w branżach tj.: geodezja, architektura, budownictwo, górnictwo, energetyka, archeologia. Może także zainteresować firmy zajmujące się produkcją i dystrybucja skanerów. Komercyjne zastosowanie technologii wygeneruje oszczędności czasu i pieniędzy w procesie świadczenia usług skanowania 3D.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

NIP: 6310200736

Kraj: Polska

Adres www: http://www.citt.polsl.pl

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim
Inna forma ochrony:
None

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"