Baza technologii


Logo wpisu System wykrywania anomalii i wczesnego rozpoznawania usterek dedykowany dla pojazdów elektrycznych

System wykrywania anomalii i wczesnego rozpoznawania usterek dedykowany dla pojazdów elektrycznych

Predictail Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Proponowany projekt jest systemem wykrywania anomalii i wczesnego rozpoznawania usterek w pracy pojazdu elektrycznego na podstawie analizy danych dostępnych na magistrali komunikacyjnej (CAN) pomiędzy następującymi urządzeniami: falownikiem, sterownikiem napędu (Engine Control Unit ECU) oraz sterownikiem baterii (Battery management system BMS). Elektryczne pojazdy użyteczności publicznej są stosunkowo młodą i nadal rozwijaną konstrukcją. Co za tym idzie, systemy te nie są pozbawione wad oraz możliwe, że nie wszystkie sytuacje zachowania operatora / stany systemu zostały przewidziane i prawidłowo obsłużone w ich układach sterowania. Powoduje to nieplanowane przestoje pojazdów, a brak wyspecjalizowanych narzędzi utrudnia prowadzenie uzasadnionych prac rozwojowych popartych danymi. Zadaniem proponowanego przez Predictail Sp. z o.o. systemu jest modelowanie pracy systemu tak, aby wykrywać sytuacje anormalne, poddając analizie dane dostępne na magistrali komunikacyjnej sterownika głównego w pojeździe elektrycznym. Prezentacja wykrytych anomalii pomoże w pracach utrzymaniowych i rozwojowych pracownikom serwisu jak i konstruktorom pojazdu. Ponadto, znając przypadki awarii z historii floty pojazdów, spółka Predictail może opracować konkretne modele machine-learningowe do wczesnego rozpoznawania usterek.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zastosowanie systemu automatycznej detekcji anomalii skutkuje następującymi korzyściami dla użytkownika: zastąpienie ręcznej analizy danych, automatyczne wychwycenie sytuacji anormalnych w pracy pojazdu elektrycznego, pozwala na wczesne zdiagnozowanie awarii w pojeździe, ułatwia pracę serwisu - analiza raportu anomalii przed przystąpieniem do naprawy, skutkuje szybszym postawieniem diagnozy problemu, wczesne rozpoznanie problemów z pojazdem pozwala ograniczyć postój, podsumowanie anomalii występujących w danym modelu pojazdu pozwala na podjęcie przemyślanych decyzji na temat zmian technologicznych w następnej generacji pojazdu.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie opisywanego systemu ma dwa główne przypadki zastosowania: 1. podczas pracy serwisu pojazdów, 2. podczas prac badawczo-rozwojowych konstruktorów pojazdów. Ad.1. Podczas prac serwisowych, opisywany projekt dostkonale sprawdzi się jako narzędzie pozwalające na przyspieszenie i zautomatyzowanie diagnostyki pojazdu. Dzięki jego zastosowaniu, łatwiej zdiagnozować usterki, zaplanować serwis, zoprymalizować prozes zakupów części zamiennych. Ad2. Podczas prac badawczo-rozwojowych, opisywany system doskonale spawdzis się przy analizie sytuacji anormalnych w pracy pojazdu oraz anlizie procesu zużywania się poszczególnych jego podzespołów.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Predictail Sp. z o.o.

NIP: 9462661574

Adres www: http://www.predictail.com

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Chronione prawem autorskim

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"