Baza technologii


Logo wpisu System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia

System zagospodarowania osadów z małych, w tym przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscu wytworzenia

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Opis technologii / usługi

Technologia i prototyp (w skali technicznej) urządzenia do kompostowania i higienizacji osadów z małych, w tym przydomowych, oczyszczalni ścieków wraz z odpadami zielonymi (ogrodniczymi) i spożywczymi z gospodarstw domowych. W skład prototypu wchodzić będą: urządzenie do transportu osadów, kompostownik wyposażony w systemy: napowietrzania, kontroli wilgotności i temperatury, sterowania, oraz orurowania itp. Technologia i systemu sterowania procesem współkompostowania osadów ściekowych, odpadów zielonych i spożywczych. Proces ten ma być tak prowadzony, aby końcowy produkt spełniał odpowiednie wymagania stawiane nawozom i, w wyniku automatyzacji, był jednocześnie bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Cały w/w system, poprzez zastosowanie mało awaryjnych oraz niedrogich elementów hydraulicznych i mechanicznych, jest kompaktowym urządzeniem do produkcji wartościowego „bionawozu” przez samego użytkownika (indywidualnego bądź grupowego). Istotnym komponentem wspomnianego „bionawozu”, zawierającym składniki pokarmowe przydatne w ogrodnictwie, sadownictwie itp., jest typowy produkt uboczny każdej oczyszczalni ścieków - osady ściekowe. Aby móc wykorzystać tego rodzaju odpad, najlepiej od razu na miejscu wytworzenia, należy go uprzednio poddać tanim i prostym procesom przeróbki jakim jest kompostowanie. Zgodnie z europejskimi i krajowymi zaleceniami tego typu odpady nie powinny trafiać na składowiska odpadów, a powinny być w znacznej ilości wykorzystywane rolniczo i przyrodniczo.

Zastosowanie rynkowe

Ze względów ekologicznych i ekonomicznych (możliwe wykorzystanie jako „bionawóz”; wysokie koszty transportu) tego typu odpady powinny być zagospodarowane na miejscu wytworzenia. Ma to szczególne znaczenie dla użytkowników małych, oczyszczalni ścieków (MOŚ), których dzielą zazwyczaj znaczące odległości od instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania/stabilizacji odpadów (MBP/MBS).

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

NIP: 7770004960

Kraj: Polska

Adres www: http://puls.edu.pl/

Typ podmiotu: Jednostka naukowa

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

TRL 8

Forma komercjalizacji

Licencja
Sprzedaż praw własności

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"