Baza technologii


Logo wpisu Systemy kontroli i sterowania – zaawansowane systemy kontroli i sterowania stosowane w procesach produkcji

Systemy kontroli i sterowania – zaawansowane systemy kontroli i sterowania stosowane w procesach produkcji

Krzysztof Lipiec

Opis technologii / usługi

Zaawansowane systemy kontroli i sterowania opierają się na połączeniu różnych aspektów w obszarze zarządzania procesem. Warstwa sterowania ma możliwość komunikacji z każdym elementem/urządzeniem/ zaimplementowanym w procesie. Obsługiwane są różne protokoły komunikacyjne: Profibus, Profinet, EtherCAT, CANOpen itp. Każde urządzenie oprócz funkcji wykonawczej może zawierać elementy autodiagnostyki – zgłasza błąd działania, błąd przetwarzania. Połączenie urządzeń w sieć minimalizuje koszty okablowania pozwalając na nieograniczoną możliwość konfiguracji. Komunikacja sieciowa pozwala na sterowanie urządzeniami prostymi, o niewielkiej liczbie funkcji, jak i urządzeniami skomplikowanymi o rozbudowanych funkcjach kontrolno-pomiarowych. W obecnej chwili głównymi elementami systemów sterowania są sterowniki PLC bądź komputery PC. Oprócz funkcji sterowniczej mogą posiadać oprogramowanie archiwizujące, mogą być wyposażone w oprogramowanie analizujące dane, oprogramowanie zdalnego dostępu itp. Systemy kontroli i sterowania to także w chwili obecnej zaimplementowane systemy bezpieczeństwa. W układach prostych bezpieczeństwo zapewniają skonfigurowane pojedyncze elementy, a w układach złożonych coraz częściej używane programowalne sterowniki bezpieczeństwa dające się szybko i elastycznie przekonfigurować. Zamiennie można użyć dedykowanych rozwiązań SAFETY wbudowanych bezpośrednio w sterowniki PLC.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Rejestracja i interpretacja pomiarów w celu wypracowania bilansu technologicznego. Utworzenie algorytmów wspomagających i optymalizujących rozruch, zatrzymanie i sterowanie pracą instalacji w zdefiniowanych przypadkach awaryjnych. Utworzenie pętli regulacji PID realizowanych za pomocą sterownika PLC. Kontrola nad procesem sprawowana za pomocą panelu operatorskiego HMI dla którego utworzona zostanie odpowiednia aplikacja. Centralizacja infrastruktury sterowania i zarządzania procesem z poziomu nadrzędnego komputera przemysłowego z systemem SCADA Zdalny serwis z możliwością podglądu, kontroli i oddziaływania na parametry procesu oraz mobilny pulpit sterowniczy - dostęp do danych procesowych oraz oddziaływanie na proces z poziomu np. tabletu, laptopa. System sterowania, zostanie rozszerzony o zewnętrzny serwer danych, gromadzący szczegółowe wyniki pomiarów, udostępniane następnie innym komputerom do dalszej analizy lub zdalnej wizualizacji. Zmodyfikowane w wyniku analizy danych algorytmy zostaną włączone do oprogramowania komputera nadrzędnego jako moduł przetwarzania danych, skorygowana receptura albo blok funkcyjny sterownika PLC. Przewiduje się opracowanie algorytmów wspomagających rozruch, zatrzymanie i optymalizujących sterowanie pracą instalacji w zdefiniowanych przypadkach awaryjnych. Układ sterowania będzie umożliwiał sterowanie procesem z komputera nadrzędnego. Dodatkowo system taki będzie umożliwiał zdalny dostęp zespołu wsparcia technicznego w aktualne i historyczne parametry pracy urządzenia. W zależności od potrzeb dewelopera serwer danych pracujący w technologii chmury może zapewnić wgląd do danych procesowych oraz oddziaływanie na urządzenie z poziomu np. tabletu pracującego pod kontrolą systemu Windows bądź iOS. Zostanie wykorzystana technologia transmisji danych bezprzewodowo (WI-FI, GSM).

Zastosowanie rynkowe

Systemy techniczne wykorzystujące kamerę do wykrywania zdarzeń i rozpoznawania sytuacji. Medycyna Biotechnologia i Farmacja: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Bioinformatyka. Branża drzewno-papiernicza: park maszynowy i oprogramowanie. Energetyka i Paliwa: projektowanie i budowa urządzeń dla energetyki. Budownictwo: technologie dla budownictwa. Branża rolnicza. Branża elektromaszynowa. Opakowania i poligrafia. Telekomunikacja-ICT.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"