Baza technologii


Logo wpisu Szczep drożdżowy przeznaczony do biologicznej walidacji inhibitorów szlaku kwasu mewalonowego, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie

Szczep drożdżowy przeznaczony do biologicznej walidacji inhibitorów szlaku kwasu mewalonowego, sposób jego wytwarzania oraz jego zastosowanie

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Został skonstruowany szczep drożdżowy przeznaczony do biologicznej walidacji inhibitorów szlaku kwasu mewalonowego. Do komórek drożdżowych Saccharomyces cerevisiae typu BY, wklonowano ludzki gen kodujący dziką lub zmutowaną formę białka reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylo-koenzymu A (HMGR-CoA). Tak utworzone komórki drożdżowe traktowane są różnymi rodzajami statyn, lub nowymi związkami powodującymi zahamowanie syntezy cholesterolu. Badana jest toksyczność cząsteczek poprzez analizę przeżywalności komórek, określana jest wartość LD50 dla danych związków. Ponadto badana jest skuteczność związków poprzez określenie profilu lipidowego oraz ekspresji genów szlaku mewalonowego. Otrzymane analizy pozwalają na zbadanie: 1. Wpływu statyny/nowych cząsteczek na syntezę: a. lipidów komórkowych powstających w szlaku kwasu mewalonowego, którego końcowym produktem jest cholesterol - u ludzi, bądź ergosterol - u drożdży b. prekursorów sterolowych, również tych mogących przejmować funkcje cholesterolu (ergosterolu) 2. Zmian w syntezie klas lipidów niepowstających w szlaku kwasu mewalonowego takich jak: triglicerydy, fosfolipidy, sfingomieliny 3. Powstawania pochodnych statyn w komórce w procesie ich metabolizowania 4. Toksyczności związków na poziomie komórkowym

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Zaproponowany model umożliwia testowanie inhibitorów HMGR prowadzących do obniżenia poziomu cholesterolu. Model pozwala na szybki i tani skrining inhibitorów HMGR eliminujący substancje mniej skuteczne lub powodujące zbyt wiele niekorzystnych działań ubocznych.

Zastosowanie rynkowe

Zastosowanie w branży farmaceutycznej

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP: 5261039742

Kraj: Polska

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Wielkość: Średnie

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 13 maja 2021 17:33

Wróć na stronę "Bazy"