Baza technologii


Logo wpisu Szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae AM1-d do zastosowania w produkcji 2-fenyloetanolu

Szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae AM1-d do zastosowania w produkcji 2-fenyloetanolu

Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Przedmiotem wynalazku jest nowy szczep drożdży Saccharomyces cerevisiae AM1-d produkujący 2-fenyloetanol z wydajnością 3,4 – 3,9 g na litr pożywki w warunkach hodowli okresowej w skali laboratoryjnej. Również przedmiotem wynalazku jest skład podłóż 4 i 8 wykorzystywanych jako pożywki do produkcji 2-fenyloetanolu przez szczep Saccharomyces cerevisiae AM1-d.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Niepatogenny szczep drożdżowy produkuje 2-fenyloetanol spełniający kryteria produktu naturalnego, którego koszty uzyskania są konkurencyjne do tradycyjnie pozyskiwanego związku z roślin. Ponadto biomasa drożdżowa będąca odpadem może być wykorzystana do innych technologii, np. biosorpcji uranu (równolegle opracowujemy taką technologię przy współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie). Na skalę przemysłową 2-fenyloetanol otrzymywany jest poprzez ekstrakcję z płatków róży lub na drodze syntezy chemicznej. Ponieważ ekstrakcja jest bardzo kosztowna, a synteza chemiczna tego związku generuje wiele toksycznych odpadów poszukuje się innych metod produkcji 2-PE.Wzrost wrażliwości społeczeństwa na problemy ekologiczne przyczynia się do wyboru przyjaznych dla środowiska metod produkcji związków zapachowych, co stanowi impuls do rozwoju rynku aromatów pochodzenia biotechnologicznego. Na chwilę obecną nie znana jest nam firma produkująca 2-fenyloetanol w Europie, czy w USA, a na całym świecie roąnie zapotrzebowanie na ten produkt.

Zastosowanie rynkowe

Produkcja naturalnego 2-fenyloetanolu na drodze mikrobiologicznej konwersji substratu L-fenyloalaniny.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

NIP: 7010360620

Adres www: http://www.ibs.pw.edu.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Wynalazek

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja
Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)
Umowa produkcyjna (podwykonawstwo)
Komercyjne usługi badawcze

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby nie posiadają praw własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"