Baza technologii


Logo wpisu Szczepionka przeciwko boreliozie

Szczepionka przeciwko boreliozie

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Opis technologii / usługi

Opracowano sposób przygotowania preparatów do immunizacji zwierząt, w oparciu o białka OspA, OspC (B. burgdorferi) oraz TROSPA i TROSPA-Salp15 (I. ricinus) produkowane w systemie bakteryjnym. Sekwencje kodujące wymienione białka amplifikowano z materiału genetycznego wyizolowanego z I. ricinus zebranych na terenie Polski. Sekwencje zostały wykorzystane do produkcji rekombinowanych białek, na bazie których przygotowano preparaty do immunizacji zwierząt. Zwierzętom podawano doustnie trzy dawki (po 200µg) jednego z oczyszczonych białek (OspA, OspC, TROSPA lub TROSPA-Salp15) w odstępach dwutygodniowych, w wariancie bez adiuwantu oraz z adiuwantem w postaci cząstek GEM uzyskanych z bakterii L. lactis. Grupę kontrolną stanowiły szczury, którym podawano sam adiuwant. Następnie analizowano poziom odpowiedzi immunologicznej badając surowicę immunizowanych szczurów metodą ELISA. W przypadku immunizacji białkami OspA i OspC, surowica rozcieńczona do 10 000 razy dawała znaczącą różnicę absorbancji w porównaniu z próbą kontrolną. W przypadku immunizacji białkiem TROSPA surowica rozcieńczona do 5 000 razy dawała znaczącą różnicę absorbancji w porównaniu z próbą kontrolną. W przypadku immunizacji białkiem TROSPA-Salp15 surowica rozcieńczona do 2 500 razy dawała znaczącą różnicę absorbancji w porównaniu z próbą kontrolną. Rekombinowane białka TROSPA i TROSPA-Salp15 (sekwencje aminokwasowe białek jak i sposób ich otrzymywania oraz zastosowania jako składników szczepionki przeciwko boreliozie) są przedmiotem krajowego oraz międzynarodowego zgłoszenia patentowego (zgłoszenie numer PCT/PL2013/000133, procedura w toku).

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Pomimo, że wyłoniono wiele białek – kandydatów do roli szczepionki przeciwko boreliozie, żadne inne białko krętka B. burgdorferi, poza białkiem OspA, nie zostało do tej pory dopuszczone do III fazy badań klinicznych. Różnice serologiczne pomiędzy szczepami bakterii występującymi w różnych rejonach geograficznych świata, wynikające z faktu, że białka powierzchniowe B. burgdorferi kodowane są przez plazmidowy DNA, który wykazuje ogromną zmienność powodują, że wciąż poszukuje się rozwiązań, które stanowiłyby alternatywę w stosunku do tworzenia szczepionek opartych o powierzchniowe białka krętka. Białko TROSPA występuje na powierzchni przewodu pokarmowego kleszcza i uczestniczy w procesie zasiedlania roztocza przez krętki B. burgdorferi s. l. Ze strony krętka w oddziaływaniu tym bierze udział białko powierzchniowe OspA. Białko Salp15 występuje w ślinie kleszcza. Oddziałuje ono z powierzchniowym białkiem OspC B. burgdorferi s. l., tworząc na powierzchni bakterii ochronną otoczkę, która utrudnia rozpoznanie bakterii przez układ immunologiczny zakażanego kręgowca. Zarówno białko TROSPA jak Salp15, choć pochodzą od kleszcza, odgrywają kluczowe role w dwóch różnych punktach cyklu życiowego B. burgdorferi. Przeciwciała obecne we krwi immunizowanego kręgowca skierowane na białko Salp15 będą chroniły zwierzę przed zakażeniem na etapie wnikania krętków poprzez niszczenie ochronnej otoczki utworzonej na powierzchni bakterii dzięki oddziaływaniu Salp15 – OspC. Zwierzęta laboratoryjne immunizowane rekombinowanym białkiem Salp15 wykazywały znaczącą odporność na zakażenie B. burgdorferi. Pokazano także, że wzbogacenie białkiem Salp15 składu wcześniej opracowanych szczepionek bazujących na rekombinowanych białkach powierzchniowych OspA i OspC znacząco poprawiało skuteczność ochrony przez zakażeniem krętkiem. Celem wynalazku jest dostarczenie szczepionki zawierającej w swym składzie białka TROSPA i TROSPA-Salp15, które posiadają właściwości immunogenne. Przeciwciała obecne we krwi immunizowanego kręgowca skierowane na białka TROSPA znacznie zmniejszą szanse zakażenia nowych kleszczy poprzez zablokowanie lub utrudnienie oddziaływania TROSPA - OspA. W ten sposób ograniczony zostanie naturalny rezerwuar bakterii, czego konsekwencją będzie zmniejszona zapadalność na boreliozę wśród ludzi i zwierząt. Ponadto, przeciwciała obecne we krwi immunizowanego kręgowca, skierowane na antygen Salp15 obecny w białku fuzyjnym TROSPA-Salp15 będą chroniły zwierzę przed zakażeniem na etapie wnikania krętków poprzez niszczenie ochronnej otoczki utworzonej na powierzchni bakterii dzięki oddziaływaniu Salp15 – OspC. Szczepionka bazująca na kleszczowych białkach TROSPA oraz TROSPA-Salp15 może być stosowana samodzielnie bądź w połączeniu z białkami OspA i OspC krętków Borrelia burgdorferi sensu lato.

Zastosowanie rynkowe

Preparat - szczepionka przeciwko boreliozie - wykorzystywany do immunizacji zwierząt, w oparciu o białka OspA, OspC (B. burgdorferi) oraz TROSPA i TROSPA-Salp15 (I. ricinus). Białka te produkowane są w systemie bakteryjnym.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

NIP: 7770002062

Adres www: http://www.ibch.poznan.pl

Typ podmiotu: Osoba fizyczna - wynalazca

Wielkość: Małe

Forma ochrony

Zgłoszenie wynalazku

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Licencja

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"