Baza technologii


Logo wpisu Tablica e-papier

Tablica e-papier

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.

Opis technologii / usługi

Obecnie stosowane rozwiązania z zakresu prezentacji dynamicznej informacji podróżnych zasilane są wyłącznie z nieodnawialnych źródeł energii. W zależności od rodzaju i wielkości urządzenia, pobór energii może wynosić od kilkuset W do 1 kW. Oprócz niekorzystnego wpływu na środowisko, powoduje to również utrudnienia i dodatkowe prace przy montażu, gdyż wymagane jest doprowadzenie na miejsce zasilania elektrycznego. Te ograniczenia i problemy zostaną rozwiązane w ramach niniejszego projektu, poprzez opracowanie urządzenia, które będzie działać wyłącznie w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych (ogniwa fotowoltaiczne i Peltiera). Dzięki opracowaniu i wdrożeniu przedmiotowego produktu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, co wpłynie na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz zużycia zasobów mineralnych Ziemi. Opis przedsięwzięcia: Projekt będzie polegał na wykonaniu prac badawczo-rozwojowych w celu stworzenia nowego produktu: tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej (tj. tablicy wyświetlającej bieżące informacje dotyczące kierunków, linii, godzin przyjazdów i odjazdów itd. środków transportu publicznego przeznaczonej do instalacji na dworcach lub przystankach), działającej wyłącznie na zasilaniu odnawialnym. Taki rodzaj zasilania w tego typu urządzeniach stanowi znaczącą innowację, nieobecną w produktach dostępnych na rynku krajowym. Jej wdrożenie wymaga przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie doboru materiałów, energooszczędnej konfiguracji itp. Przetestowane zostaną dwa rozwiązania – tablica e-ink (inaczej: e-papier) oraz tablica cholesteryczna - w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. Aby odpowiedzieć na wskazane problemy, postanowiliśmy podjąć prace badawczo-rozwojowe mające na celu opracowanie nowego innowacyjnego produktu w postaci tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej działającej wyłącznie na zasilaniu odnawialnym spełniającej poniższe założenia: – energooszczędność (pobór mocy rzędu 150 mW w stanie spoczynku), – pozyskiwanie energii (energy harvesting) w zakresie umożliwiającym autonomiczne zasilanie urządzenia, – działanie w warunkach zewnętrznych, – bezprzewodowa łączność niskiego zasięgu.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Dzięki opracowaniu produktu niewymagającego podłączenia do zasilania przewodowego znacznie obniżą się koszty prac związanych z wyposażeniem przystanków itp. Wpłynie to na obniżenie obciążenia finansów publicznych (gdyż tego typu sprzęt najczęściej stanowi wsparcie transportu publicznego), jak również znacznie poprawi jakość obsługi pasażerów, dzięki możliwości instalowania tablic dynamicznej informacji pasażerskiej również na mniejszych dworcach autobusowych i przystankach, które np. ze względu na lokalizację mogły nie mieć możliwości podłączenia do sieci elektrycznej bądź podłączenie takie było nieopłacalne. Zasilanie wyłącznie w oparciu o energię ze źródeł odnawialnych - ogniw fotowoltaicznych i Peltiera - stanowi znaczącą innowację w tego typu urządzeniach, nieobecną w produktach dostępnych na rynku krajowym. Jej wdrożenie wymaga przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w zakresie doboru materiałów, energooszczędnej konfiguracji itp. W ramach prac B+R przetestowane zostaną dwa rozwiązania w zakresie technologii wyświetlania – tablica e-ink (inaczej: e-papier) oraz tablica cholesteryczna - w celu znalezienia optymalnego rozwiązania. Przedmiotem prac będzie również zwiększenie zasobów wiedzy w celu opracowania układu zasilania, sterowania i komunikacji bezprzewodowej oraz integracji wszystkich modułów w ramach urządzenia. Dzięki opracowaniu i wdrożeniu przedmiotowego produktu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych, co wpłynie na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz zużycia zasobów mineralnych Ziemi. Ponadto dzięki opracowaniu produktu niewymagającego podłączenia do zasilania przewodowego znacznie obniżą się koszty prac związanych z wyposażeniem przystanków itp. Wpłynie to na obniżenie obciążenia finansów publicznych (gdyż tego typu sprzęt najczęściej stanowi wsparcie transportu publicznego), jak również znacznie poprawi jakość obsługi pasażerów, dzięki możliwości instalowania tablic dynamicznej informacji pasażerskiej również na mniejszych dworcach autobusowych i przystankach, które np. ze względu na lokalizację mogły nie mieć możliwości podłączenia do sieci elektrycznej bądź podłączenie takie było nieopłacalne.

Zastosowanie rynkowe

Tablica informacji pasażerskiej zbudowana w technologiii e-papieru może być wykorzystana do w miejscach gdzie nie ma dostepu do zasilania energią oraz w miejscach gdzie technologia e-papieru jest wystarczająca do prezentacji informacji o odjazdach. Przykładem zastosowania mogą być przystanki komunikacji publicznej w tym przystanki na niezelektryfikowanych szkalach kolejowych. W ten sposób na stosunkowo często użytkowanych stacjach i przystankach będzie można zapewnić informację dla pasażerów nie tylko o rozkładzie jazdy ale również informacje dodatkowe i ogłoszenia. Tablica również może być stosowana w tzw. POS tj. przy kasach, punktach obsługi klienta, jako digital signage.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Dane podmiotu

Nazwa: Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o.

NIP: 9670280087

Adres www: http://www.kzl.pl

Typ podmiotu: Przedsiębiorstwo

Wielkość: Duże

Forma ochrony

Strzeżone know-how

Poziom gotowości technologicznej

None

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię nie zapewnia doradztwa związanego z wdrożeniem.

Linki


Dodano 12 maja 2021 16:54

Wróć na stronę "Bazy"