Baza technologii


Logo wpisu Techniczne studium wykonalności rozwiązań cyfrowych i doradztwo eksperckie – IOT

Techniczne studium wykonalności rozwiązań cyfrowych i doradztwo eksperckie – IOT

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Opis technologii / usługi

• Analiza potrzeb i ocena dojrzałości cyfrowej
Ocena możliwości zastosowania rozwiązań typu IoT w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej istniejącego procesu produkcji lub produktu/wyrobu klienta. Polega na wskazaniu rozwiązań technicznych IoT, np. architektura sieci sensorycznych, mikroprocesorowych systemów wbudowanych, systemów transmisji danych, rozwiązań przetwarzania danych cyfrowych w tym z wykorzystaniem technologii cloud.
• Doradztwo techniczne i wizja transformacji cyfrowej
Przeprowadzenie studiów wykonalności zastosowania wskazanych rozwiązań cyfrowych umożliwiających uruchomienie produkcji wyrobów z zastosowaniem istniejącej technologii oraz w celu zwiększenia opłacalności danej technologii.
• Doradztwo w poszukiwaniu środków na wdrażanie rozwiązań cyfrowych
Udostępnienie możliwości współpracy ze sprawdzonymi ekspertami posiadającymi doświadczenie we wdrażaniu produktów na rynek oraz poszukiwaniu środków niezbędnych w tym procesie. Zapewnienie kompleksowego doradztwa z zakresu innowacji w tym: technologii, analizy biznesowej, opracowywania biznesplanów i strategii.
• Analiza potrzeb i ocena dojrzałości cyfrowej
Ocena możliwości zastosowania rozwiązań typu IoT w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej istniejącego procesu produkcji lub produktu/wyrobu klienta. Polega na wskazaniu rozwiązań technicznych IoT, np. architektura sieci sensorycznych, mikroprocesorowych systemów wbudowanych, systemów transmisji danych, rozwiązań przetwarzania danych cyfrowych w tym z wykorzystaniem technologii cloud.
• Doradztwo techniczne i wizja transformacji cyfrowej
Przeprowadzenie studiów wykonalności zastosowania wskazanych rozwiązań cyfrowych umożliwiających uruchomienie produkcji wyrobów z zastosowaniem istniejącej technologii oraz w celu zwiększenia opłacalności danej technologii.
• Doradztwo w poszukiwaniu środków na wdrażanie rozwiązań cyfrowych
Udostępnienie możliwości współpracy ze sprawdzonymi ekspertami posiadającymi doświadczenie we wdrażaniu produktów na rynek oraz poszukiwaniu środków niezbędnych w tym procesie. Zapewnienie kompleksowego doradztwa z zakresu innowacji w tym: technologii, analizy biznesowej, opracowywania biznesplanów i strategii.

Zalety / korzyści z zastosowania technologii

Korzyść usługi polega na określeniu jakościowym i ilościowym zysku ekonomicznego z zastosowania rozwiązań cyfrowych w procesie produkcji oraz ocena ryzyka jego inwestycji w proces cyfryzacji, określenie wymaganych zasobów oraz kosztów tego procesu.
Podstawowe wartości oferowane klientowi dzięki usłudze:
• wskazanie możliwości uruchomienia produkcji nowych wyrobów z zastosowaniem istniejącej technologii cyfrowej,
• określenie możliwości zoptymalizowania procesu produkcji ze względu na zużycie energii elektrycznej i surowców,
• pokazanie możliwości zastosowania rozwiązań cyfrowych w celu uczynienia danej technologii opłacalnej ekonomicznie,
• otrzymanie skutecznego wsparcia merytorycznego w poszukiwaniu środków na wdrażanie rozwiązań cyfrowych.

Zastosowanie rynkowe

Usługa jest przeznaczona dla klientów, którzy otrzymali ogólne informacje na temat cyfryzacji, ale dopiero rozpoczynają drogę do cyfryzacji własnego biznesu. Przedsiębiorca posiada wyraźnie zarysowaną wizję produktu/innowacji oraz wizję docelowego wpływu implementacji cyfryzacji na technologię/produkt, ale nie wie czy i jak można to osiągnąć.

Tagi

Branże

Lokalizacja

Warszawa, woj. mazowieckie

Dane podmiotu

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

NIP: 5250008850

Kraj: Polska

Adres www: https://itr.lukasiewicz.gov.pl/

Typ podmiotu: Instytut naukowo - badawczy

Forma ochrony

Nie dotyczy

Poziom gotowości technologicznej

Nie dotyczy

Forma komercjalizacji

Współpraca techniczna (umowa o doradztwo)

Dodatkowe informacje

Inne podmioty/osoby posiadają prawa własności do tej technologii.
Posiadający technologię zapewnia doradztwo związane z wdrożeniem.

Linki


Dodano 27 marca 2024 12:19

Wróć na stronę "Bazy"